Mae Tasglu Llawrydd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar Dawns yng Nghymru. Deborah Light sydd wedi ysgrifennu’r adroddiad gyda mewnbwn eang gan y sector.

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dau faes ffocws:

 

  • Y tangyllido cronig gan CCC ar gyfer Dawns yng Nghymru, fel y gwelir o’r data a’r ystadegau, sy’n cyfateb i, ac a gymhlethir gan, ddiffyg gwybodaeth benodol o’r ffurf gelfyddydol yn CCC er 2012.
  • Yr heriau systemig sy’n wynebu artistiaid dawns llawrydd a dulliau strategol (CCC a PCC) o’u cefnogi yn y gwaith o ddatblygu, cynhyrchu a chyflwyno dawns yng Nghymru.

 

Mae’r adroddiad ar gael yma: https://freelance.wales/dance https://llawrydd.cymru/dawns

Rydym yn gobeithio y bydd yr adroddiad yn amlygu sialensau sy’n gwynebu artistiaid dawns llawrydd a’n darparu mewnwelediad i sefyllfa y sector dawns yng Nghymru. Ein gobaith yw bod yr argymhellion yn sbardun ar gyfer gweithredu a newid. 

Dyma ‘Flog Crynodeb’ o holl waith y Tasglu Llawrydd Cymru dros y misoedd diwethaf.
Dwyieithog, a fersiynau Hawdd ei ddarllen, Sain, a BSL (gyda Capsiynau):

Latest from the blog

purple sycamore seeds with green leafy background

Gwasgaru Seed (Tachwedd 2020) – Cyhoeddwyd Artistiaid

Croesawch ein Artistiaid Hadau ar Led ar gyfer Tachwedd 2020! Yn ein rownd olaf o breswyliadau anghysbell bydd y tri artist yma yn meithrin hadau syniadau newydd a gefnogir gan fentoriaid a thîm Groundwork, diolch i arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru. (artistiaid o’r chwith i’r dde) Indigo Matthews Mae Indigo Matthews yn ymateb i ymgyrch ddadleuol…

Diweddariad Tasglu Llawrydd Cymru

Mae Tasglu Llawrydd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar Dawns yng Nghymru. Deborah Light sydd wedi ysgrifennu’r adroddiad gyda mewnbwn eang gan y sector. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dau faes ffocws:   Y tangyllido cronig gan CCC ar gyfer Dawns yng Nghymru, fel y gwelir o’r data a’r ystadegau, sy’n cyfateb i, ac a gymhlethir…

Read more