Mae Tasglu Llawrydd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar Dawns yng Nghymru. Deborah Light sydd wedi ysgrifennu’r adroddiad gyda mewnbwn eang gan y sector.

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dau faes ffocws:

  • Y tangyllido cronig gan CCC ar gyfer Dawns yng Nghymru, fel y gwelir o’r data a’r ystadegau, sy’n cyfateb i, ac a gymhlethir gan, ddiffyg gwybodaeth benodol o’r ffurf gelfyddydol yn CCC er 2012.
  • Yr heriau systemig sy’n wynebu artistiaid dawns llawrydd a dulliau strategol (CCC a PCC) o’u cefnogi yn y gwaith o ddatblygu, cynhyrchu a chyflwyno dawns yng Nghymru.

Mae’r adroddiad ar gael yma: https://freelance.wales/dance https://llawrydd.cymru/dawns

Rydym yn gobeithio y bydd yr adroddiad yn amlygu sialensau sy’n gwynebu artistiaid dawns llawrydd a’n darparu mewnwelediad i sefyllfa y sector dawns yng Nghymru. Ein gobaith yw bod yr argymhellion yn sbardun ar gyfer gweithredu a newid.

Dyma ‘Flog Crynodeb’ o holl waith y Tasglu Llawrydd Cymru dros y misoedd diwethaf.
Dwyieithog, a fersiynau Hawdd ei ddarllen, Sain, a BSL (gyda Capsiynau):

Latest from the blog

Artist self portrait photo. A white female with auburn long hair tucked behind her ears. A smaller childlike shadow is cast against the cream wall behind

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r ail bennod bellach yn Fyw!  Y Gyfres Ardd: Lara Ward Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a…

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

Read more