Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr,

Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n codi arian i’r rownd nesaf o ddatblygiad creadigol. Dymunwn seibiant bach clyd a chynnes i chi!

-Zosia, Lara, Jodi ac Elan x

 

Recordiwyd ymlaen llaw

Mae ystod o arferion a recordiwyd ymlaen llaw ar gael o hyd ar ein gwefan a byddant am y 6 mis nesaf, gan gynnwys gwaith byrfyfyr, techneg gyfoes, bale, symud gyda dylanwad crefft ymladd a sgôr sain awyr agored.

Mwynhewch!

 

Hadau Ar Led

Daeth Hadau ar Led i’r amlwg oherwydd y clo mawr a rhoddwyd wythnos o ffi i chwe artist weithio ar ddechreuad syniadau, gyda chefnogaeth mentoriaid a rhoi adborth iddynt trwy sgyrsiau ar-lein. Gwelwch eu canlyniadau yma, ar ein blog neu ar ein cyfryngau cymdeithasol. Ein Artistiaid Hadau ar Led cyntaf fel rhan o’n rhaglen flaenorol oedd Kitsch’n’sync Collective, Eeva-Maria Mutka ac Emily Robinson. Artistiaid ein rhaglen Sefydlogi oedd Becky Johnson, Jessie Brett, Jo Shapland, Bakani Pick-up, Gaia Cicolani ac Indigo Tarran.

 

Groundwork Presents

Yn ychwanegol i’n galwad agored ar gyfer Hadau, mi ydyn ni wedi cefnogi artistiaid trwy Groundwork Presents, a oedd yn wahoddiad agored i artistiaid rannu a neu guradu gwaith.  ‘Drychwch…

Diolchiadau lu i Cyngor Celfyddydau Cymru am helpu ni gefnogi dawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr yn ystod yr amser anodd yma.

Latest from the blog

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

a red tiled corner kitchen surface with sweet potatoes an acorn squash and various fresh vegetables

Becky Johnson, Artist Hadau ar Led

Becky Johnson Artist Hadau ar Led Medi 2020  Didi’s Cookbook Mae Didi’s Cookbook yn archwilio syniadau yn ymwneud â llyfr coginio a ysgrifennodd fy Nhaid i mi. Mae’r llyfr bywgraffyddol hwn wedi’i lenwi â ryseitiau, anecdotau ac awgrymiadau o bob cwr o’r byd. Mae’r darn yn archwilio nid yn unig sut rydym yn gweithio gyda…

Read more