Ddiwedd y mis byddaf yn gadael tîm Groundwork ac fe fydd dau aelod arall yn ymuno gyda Zosia Jo, a Lara. Rwyf wedi bod yn rhan o Groundwork ers y cychwyn cyntaf yn 2015 ac rwy’n credu nawr ei bod yn bryd cael golwg newydd ar bethau, o ran Groundwork a minnau ill dau.

Mae Groundwork yn torri llwybr at fod yn fwy amryfal a chynhwysol yn ogystal ag arddel dwyieithrwydd a bod yn fwy hygyrch. Rwy’n falch fy mod wedi cyfrannu at y gwaith cynllunio ac wedi dysgu llawer o’i herwydd.

Mae fy swydd wrth gefnogi’r gymdogaeth ddawns wedi fy helpu i gadw’r ddisgl yn wastad wrth i fi fagu’r plantos, ac rwy’n gwerthfawrogi hyn yn fawr iawn. Rwy’n gobeithio ennill amser fan hyn a fan draw nawr ar gyfer fy ngwaith fy hun ac mae’n gyfnod rhyfeddol i geisio gwneud hynny! Rwy’n disgwyl yn eiddgar at brofi rhaglen newydd Groundwork heb orfod ysgwyddo’r baich!

Hoffwn ddiolch i’m cydweithwyr, boed hen neu newydd, sef Beth Powlesland, Jessie Brett, Jo Young, Chloe Loftus, Lara Ward a Zosia Jo. Mae ‘di bod yn bleser gweithio gyda chi ac fe fyddaf yn gweld eisiau’ch cwmni.  

 

Latest from the blog

A white onion seed flower in the process of opening

Hadau ar led – Galwad Agored

Mae Groundwork yn falch iawn o allu cynnig tri chyfnod preswyl i artistiaid dawns/symud sy’n gweithio yng Nghymru, i’w cwblhau rhwng Medi a Hydref.  Gall gyfnod preswyl ddigwydd ar sawl ffurf: rydyn ni am iddo gael ei ffurfio ganddoch chi a’r ymchwil celfyddydol cyfredol. Does dim rhaid i’r cymhelliant fod ar gyfer cynhyrchiad penodol, ond…

Read more