Disgrifiad Sain

 

Mae Groundwork yn falch iawn o allu cynnig tri cyfnod preswyl i artistiaid dawns/symud sy’n gweithio yng Nghymru, i’w cwblhau rhwng Medi a Hydref. 

Gall gyfnod preswyl ddigwydd ar sawl ffurf: rydyn ni am iddo gael ei ffurfio ganddoch chi a’r ymchwil celfyddydol cyfredol. Does dim rhaid i’r cymhelliant fod ar gyfer cynhyrchiad penodol, ond byddai hynny’n bosib pe tai hynny’n berthnasol i chi. Mae’n gyfle i bob artist ddatblygu a fforio i mewn i’w ymarfer ei hun a chael cefnogaeth wrth wneud. Rydym yn gofyn i bob artist ystyried yn mha ffordd byddai’n rhannu ei gyfnod preswyl gyda’r gymuned ehangach gan ystyried y cyfyngiadau presennol (h.y. ysgrifennu, fideo, darlledu/rhannu’n fyw ar lein…?)

Oherwydd y sefyllfa ar hyn o bryd, rydyn ni’n rhagweld y byddwch yn ymgymryd â’r prosiectau creadigol hyn naill ai yn eich cartref neu yn y cyffiniau tra’n cydymffurfio â chyngor cyfredol y llywodraeth. Wedi dweud hyn rydyn ni am i’r tri fod mor gysylltiedig â gall tri chyfnod preswyl ‘ynysig’ fod, a felly gwahodd yr artistiaid i weithio gyda mentor yn ogystal â chyfathrebu gyda ni, a gyda’r artistiaid preswyl eraill yn ystod y prosiect.

Bydd pob artist yn derbyn £550 (cyfwerth â ffi wythnos, ond chi fydd yn llunio’ch rhaglen waith eich hunan) ac yn cael £150 ar gyfer mentor o’ch dewis (does dim rhaid bod yn byw yng Nghymru). Pe baech chi’n dymuno cefnogaeth i gysylltu a sicrhau’r mentor hyn, neu bod chi eisiau awgrymiadau ar gyfer mentor a fydda’n addas, gadewch inni wybod.

Rhaid cwblhau’r prosiectau erbyn canol mis Hydref a gwnaiff Groundwork hyrwyddo digwyddiad rhannu/trafod yr adeg honno. Y tu mewn i’r ffrâm amser hon gallwch osod y gwaith fel rydych chi’n dymuno, rydyn ni’n gofyn ichi ystyried a chynnig llinell amser sydd yn realistig ac yn cynnal eich anghenion a’ch sefyllfa presennol.

 

Ffordd i ymgeisio

Anfonwch linc aton ni o fideo ohonoch yn gweithio/symud. 

Dwedwch wrthyn ni am eich prosiect naill ai ar un ochr o A4 neu fel recordiad fideo/sain gan ddefnyddio’r cwestiynnau isod fel canllaw:

  • Beth ydy’r syniad creadigol / maes ymchwilio sydd gyda chi mewn golwg?
  • Sut bydd y prosiect hwn yn dyfnhau neu ddatblygu’ch ymarfer?
  • Pwy hoffech chi gael fel mentor yn y gwaith a pham?
  • Sut ydych chi’n bwriadu rhannu’r gwaith?

Anfonwch eich cais ar ffurf PDF neu ddogfen Word, NEU uwchlwytho’ch cais fideo ac ebostio’r linc atom: groundworkprocardiff@gmail.com

Dyddiad cau: Dydd Sul, Awst 23

Penderfyniad erbyn: Dydd Gwener, Awst 28

 

Caiff y penderfyniadau eu gwneud gan banel sydd yn cynnwys aelodau o Dîm Groundwork a gwestai ar y panel (gwnawn gadarhau pwy maes o law).

Latest from the blog

A white onion seed flower in the process of opening

Hadau ar led – Galwau agored

Disgrifiad Sain   Mae’n bleser gan Groundwork gynnig tri preswyliad â thal i artistiaid dawns / symud yng Nghymru, i’w gwblhau ym mis Tachwedd. Gall y cyfnod preswyl fod ar sawl ffurf; rydym am iddo gael ei lunio gennych chi a’ch ymholiadau artistig cyfredol. Nid oes angen iddo gael ei yrru gan gynnyrch, ond gall…

Cronfa Adfer Diwylliannol

Cronfa Adfer Diwylliannol https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy Mae Llywodraeth Cymru yn agor y Gronfa Adferiad Diwylliannol ar gyfer gweithwyr llawrydd dydd Llun, y 5ed Hydref. Os yn gymwys, gall gweithwyr llawrydd dderbyn grant o £ 2500. Mae’r gwiriwr cymhwysedd yma. Bydd yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin, a bydd ail rownd mewn ychydig wythnosau (dyddiad i’w…

Read more