Disgrifiad Sain

 

Mae’n bleser gan Groundwork gynnig tri preswyliad â thal i artistiaid dawns / symud yng Nghymru, i’w gwblhau ym mis Tachwedd.
Gall y cyfnod preswyl fod ar sawl ffurf; rydym am iddo gael ei lunio gennych chi a’ch ymholiadau artistig cyfredol. Nid oes angen iddo gael ei yrru gan gynnyrch, ond gall fod os yw hynny’n berthnasol i chi. Mae’n gyfle i bob artist ddatblygu ac archwilio ei ymarfer a chael cefnogaeth i wneud hynny. Gofynnwn i bob artist ystyried sut y gallent rannu eu preswyliad gyda’r gymuned ehangach gan ystyried y cyfyngiadau cyfredol (h.y. ysgrifennu, fideo, sgrinio / rhannu byw ar-lein …?)
Mae Chapter bellach wedi ailagor ac rydym yn gallu cynnig lle yno mis Tachwedd 16eg – 22ain. Fodd bynnag, efallai na fyddwch wedi’ch lleoli yng Nghaerdydd neu efallai y byddai’n well gennych weithio gartref neu rywle arall, ac rydym yn agored i geisiadau i wneud hynny.
Bydd pob artist yn derbyn £ 550 (cyfwerth â ffi wythnos) ac yn dyrannu £ 150 i fentor o’ch dewis (nid oes rhaid iddynt fod wedi’u lleoli yng Nghymru). Os hoffech gael cefnogaeth i gysylltu ac ymgysylltu â’r mentor hwn, neu awgrymiadau ar gyfer pwy allai mentor priodol fod, rhowch wybod i ni.
Rhaid cwblhau’r prosiectau erbyn dechrau mis Rhagfyr a bydd Groundwork yn hwyluso digwyddiad rhannu / trafod bryd hynny. O fewn yr amserlen honno gellir strwythuro’r gwaith mewn unrhyw ffordd sy’n addas i chi (oni bai eich bod am ddefnyddio’r gofod stiwdio ac os felly y dyddiadau yw 16eg-22ain Tachwedd). Gofynnwn ichi ystyried a chynnig llinell amser sy’n realistig ac yn gefnogol i’ch anghenion a’ch sefyllfa gyfredol.
Sut i wneud cais:
  1. Anfonwch ddolen atom i fideo o’ch gwaith / rydych chi’n ei symud.
  2. Dywedwch wrthym am eich prosiect naill ai ar un ochr i A4 neu fel recordiad fideo /    sain, gan ddefnyddio’r cwestiynau canlynol fel canllaw (Nid oes angen i chi ateb pob  un ohonynt, dewiswch yr hyn sy’n teimlo’n fwyaf perthnasol).
– Beth yw eich syniad creadigol / maes archwilio?
– Sut bydd y prosiect hwn yn dyfnhau neu’n datblygu eich ymarfer?
– Gyda phwy yr hoffech chi weithio fel mentor a pham?
– Sut ydych chi’n cynnig rhannu eich gwaith?
      3. Dywedwch wrthym a hoffech weithio ym Mhennod 16eg – 22ain Tachwedd os yn bosibl.
Anfonwch eich cais fel dogfen PDF neu ddogfen Word, NEU uwchlwythwch eich cais fideo ac e-bostiwch y ddolen atom ar groundworkprocardiff@gmail.com
Dyddiad cau: Dydd Sul 18 Hydref 2020
(Penderfyniad erbyn: 28 Hydref)

Latest from the blog

Artist self portrait photo. A white female with auburn long hair tucked behind her ears. A smaller childlike shadow is cast against the cream wall behind

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r ail bennod bellach yn Fyw!  Y Gyfres Ardd: Lara Ward Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a…

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

Read more