Croesawch ein Artistiaid Hadau ar Led ar gyfer Tachwedd 2020!

Yn ein rownd olaf o breswyliadau anghysbell bydd y tri artist yma yn meithrin hadau syniadau newydd a gefnogir gan fentoriaid a thîm Groundwork, diolch i arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

headshot images of the three selected artists. left to right: white caurcasion female blonde hair, green shirt top, white italian female, brown hair, red lipstick, white shirt top, black male, very short hair, dark crew neck t-shirt
(artistiaid o’r chwith i’r dde)

Indigo Tarran
Mae Indigo Tarran yn ymateb i ymgyrch ddadleuol y llywodraeth ‘Re-skill, Re-think, Re-boot’ trwy archwiliad o’i phrofiad mewn amryw o swyddi llafur â llaw a’i pherthynas â phâr o esgidiau gwaith sy’n ei gwasanaethu yr un mor dda yn dawnsio ac yn gweithio a gweithio ar ddawnsio. Dod ag ystyr a dyfnder newydd i’r term ‘sgiliau trosglwyddadwy.’

 

Gaia Cicolani
Bydd Gaia Cicolani yn defnyddio’r cyfnod preswyl i ddod yn fwy cyfarwydd â’i chymeriad ‘Miss B’. Mae’r ffordd y mae’n eistedd, yn symud ac yn rhyngweithio â’i hamgylchedd, fel y dylai dynes iawn, a’i gweithredoedd rhyfedd o gamymddwyn. A yw hi’n llai o fenyw pan fydd yn dewis peidio â chydymffurfio?

 

Bakani Pick – Up
Mae prosiect Bakani ’93 Interlude: Pilgrimage to an Alternate Dimension’ yn ymchwilio ymreolaeth cyrff perfformio du trwy waith byrfyfyr. Bydd Bakani yn edrych ar y corff perfformio Du fel trosiad sy’n cwmpasu gwahaniaeth ac arallrwydd. Bydd yn cynnig y gwaith hwn fel ffordd o feddiannu gofod a chwestiynu’r ffordd yr ydym yn cydnabod economeg esthetig trwy
defnyddio technegau gorllewinol a beirniadaeth

Latest from the blog

Artist self portrait photo. A white female with auburn long hair tucked behind her ears. A smaller childlike shadow is cast against the cream wall behind

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r ail bennod bellach yn Fyw!  Y Gyfres Ardd: Lara Ward Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a…

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

Read more