1. De Riva Mumma – Incubated

  Krystal Dawn Campbell

  (mae hwn yn Groundwork Presents a fydd yn fyw ddiwedd mis Chwefror 2021) ‘DE RIVA MUMMA – INCUBATED’ yn deillio o had syniad a gododd gyntaf yn ystod prynhawn creadigol ar Ddiwrnod Haf Dwys Jasmin Vardimon UK 2019, ac a gafodd ei daflu a’i berfformio fel unawd deg munud yn Groundspace Bonanza Groundground Pro’s 2019.…

  Commissioned as part of Cyflwyniadau Gwaith Tir:
 2. Baglu trwy Isfyd Casnewydd…

  Marega Palser

  (Mae hwn yn Groundwork Presents: bydd hynny’n mynd yn fyw ddiwedd mis Chwefror 2021.) Taith ArdawsLawrDan-Tanffyrdd, isffyrdd a thrwy rhai o barthau Casnewydd – lleoedd sy’n dal i fod yn rhydd o’r camera gwyliadwriaeth sy’n bodoli ymhobman. Roedd lleoedd yn aml yn edrych yn ormodol; ‘Mannau Negyddol’ nad ydyn nhw’n gwahodd lingering neu loetran. Mannau…

  Commissioned as part of Cyflwyniadau Gwaith Tir:

Latest from the blog

Artist self portrait photo. A white female with auburn long hair tucked behind her ears. A smaller childlike shadow is cast against the cream wall behind

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r ail bennod bellach yn Fyw!  Y Gyfres Ardd: Lara Ward Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a…

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

Read more