Trwy gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac efo chefnogaeth stiwdio gan Chapter Arts, Caerdydd, mae Groundwork wedi gallu cynnig comisiynau preswylio i gefnogi artistiaid o Gymru ac artistiaid sydd â chysylltiadau cryf â Chymru i ddatblygu eu harfer artistig trwy breswyliadau wedi’u mentora.

Yn 2020, wrth i COVID19 gyrraedd, cynigiodd Groundwork breswyliadau gartref – ‘Seeds Dispersed’, a rhannodd yr artistiaid Eeva-Maria Mutka, Kitsch’N’Sync ac Emily Robinson eu gwaith ar-lein.

A chair with stuffed tights as legs with pink heeled shoes, a shape of a person made from sticks, dresed in a blue gown and a father and daughter in their garden with their greenhouse behind

Cyhoeddir cyfleoedd preswyl pellach yn fuan i gynnig cyfleoedd preswyl i artistiaid trwy gydol 2020.

Croesawch ein Artistiaid Hadau ar Led ar gyfer Tachwedd 2020!

Yn ein rownd olaf o breswyliadau anghysbell bydd y tri artist yma yn meithrin hadau syniadau newydd a gefnogir gan fentoriaid a thîm Groundwork, diolch i arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

headshot images of the three selected artists. left to right: white caurcasion female blonde hair, green shirt top, white italian female, brown hair, red lipstick, white shirt top, black male, very short hair, dark crew neck t-shirt

(artistiaid o’r chwith i’r dde)

Indigo Matthews
Mae Indigo Matthews yn ymateb i ymgyrch ddadleuol y llywodraeth ‘Re-skill, Re-think, Re-boot’ trwy archwiliad o’i phrofiad mewn amryw o swyddi llafur â llaw a’i pherthynas â phâr o esgidiau gwaith sy’n ei gwasanaethu yr un mor dda yn dawnsio ac yn gweithio a gweithio ar ddawnsio. Dod ag ystyr a dyfnder newydd i’r term ‘sgiliau trosglwyddadwy.’

Gaia Cicolani
Bydd Gaia Cicolani yn defnyddio’r cyfnod preswyl i ddod yn fwy cyfarwydd â’i chymeriad ‘Miss B’. Mae’r ffordd y mae’n eistedd, yn symud ac yn rhyngweithio â’i hamgylchedd, fel y dylai dynes iawn, a’i gweithredoedd rhyfedd o gamymddwyn. A yw hi’n llai o fenyw pan fydd yn dewis peidio â chydymffurfio?

Bakani Pick – Up
Mae prosiect Bakani ’93 Interlude: Pilgrimage to an Alternate Dimension’ yn ymchwilio ymreolaeth cyrff perfformio du trwy waith byrfyfyr. Bydd Bakani yn edrych ar y corff perfformio Du fel trosiad sy’n cwmpasu gwahaniaeth ac arallrwydd. Bydd yn cynnig y gwaith hwn fel ffordd o feddiannu gofod a chwestiynu’r ffordd yr ydym yn cydnabod economeg esthetig trwy defnyddio technegau gorllewinol a beirniadaeth.

 

Galwad Agored Hadau Ar Led (ar gau)

Latest from the blog

purple sycamore seeds with green leafy background

Gwasgaru Seed (Tachwedd 2020) – Cyhoeddwyd Artistiaid

Croesawch ein Artistiaid Hadau ar Led ar gyfer Tachwedd 2020! Yn ein rownd olaf o breswyliadau anghysbell bydd y tri artist yma yn meithrin hadau syniadau newydd a gefnogir gan fentoriaid a thîm Groundwork, diolch i arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru. (artistiaid o’r chwith i’r dde) Indigo Matthews Mae Indigo Matthews yn ymateb i ymgyrch ddadleuol…

Diweddariad Tasglu Llawrydd Cymru

Mae Tasglu Llawrydd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar Dawns yng Nghymru. Deborah Light sydd wedi ysgrifennu’r adroddiad gyda mewnbwn eang gan y sector. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dau faes ffocws:   Y tangyllido cronig gan CCC ar gyfer Dawns yng Nghymru, fel y gwelir o’r data a’r ystadegau, sy’n cyfateb i, ac a gymhlethir…

Read more