Groundwork have commissioned the following artists through SEEDS residencies supported by Chapter Arts Centre.

Shakeera Ahmun, Natalie Corne and Luke Divall, Eddie Ladd, and Kip Johnson.

These commissions were paid, week long residencies at Chapter in December 2018 and June 2019.

Luke Divall and Natalie Corne Photo Dan Green

Through a partnership with Zoe Gingell at M.A.D.E. Cardiff, the following residencies were also supported through mentoring and free space.

Header image Peter Dareth Evans

Latest from the blog

Datganiad gan Deborah Light

Ddiwedd y mis byddaf yn gadael tîm Groundwork ac fe fydd dau aelod arall yn ymuno gyda Zosia Jo, a Lara. Rwyf wedi bod yn rhan o Groundwork ers y cychwyn cyntaf yn 2015 ac rwy’n credu nawr ei bod yn bryd cael golwg newydd ar bethau, o ran Groundwork a minnau ill dau. Mae…

Read more