Galwad Agored Hadau Ar Led

Trwy gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac efo chefnogaeth stiwdio gan Chapter Arts, Caerdydd, mae Groundwork wedi gallu cynnig comisiynau preswylio i gefnogi artistiaid o Gymru ac artistiaid sydd â chysylltiadau cryf â Chymru i ddatblygu eu harfer artistig trwy breswyliadau wedi’u mentora.

Yn 2020, wrth i COVID19 gyrraedd, cynigiodd Groundwork breswyliadau gartref – ‘Seeds Dispersed’, a rhannodd yr artistiaid Eeva-Maria Mutka, Kitsch’N’Sync ac Emily Robinson eu gwaith ar-lein.

Cyhoeddir cyfleoedd preswyl pellach yn fuan i gynnig cyfleoedd preswyl i artistiaid trwy gydol 2020.

Latest from the blog

Sgôr Awyr Agored Deborah

2 fetr – Cyfarfod Cynigiwyd gan Deborah Light Dydd Iau 24ain Medi 10.30-11.30yb Parc Thompsons, Canton, Caerdydd   Dychmygwch bod y rheol pellter 2m yn offeryn coreograffig …… .. fframwaith ar gyfer dod ar draws ei gilydd, rhyngweithio, ymateb, synhwyro, teimlo a symud.   Dyma wahoddiad i ymuno â mi ym Mharc Thompsons a dilyn…

Shadow of man standing in river, the neck of his guitar visible, sunlight dappling onto the pebbled stream bed and an outline of a portrait created through a yellow cable laying in the water

afon cosmig – lluwch mewn 3 symudiad

A drift and compositional exercise created by Simon to explore your locality, with an opportunity to share your reflections – writing, recordings, drawings.

Read more