Seeds sharing and Christmas Drinks online

Trwy gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac efo chefnogaeth stiwdio gan Chapter Arts, Caerdydd, mae Groundwork wedi gallu cynnig comisiynau preswylio i gefnogi artistiaid o Gymru ac artistiaid sydd â chysylltiadau cryf â Chymru i ddatblygu eu harfer artistig trwy breswyliadau wedi’u mentora.

Yn 2020, wrth i COVID19 gyrraedd, cynigiodd Groundwork breswyliadau gartref – ‘Seeds Dispersed’. Cwrdd â’r artistiaid Eeva-Maria Mutka, Kitsch’N’Sync, Emily Robinson, Jo Shapland, Becky Johnson, Jessie Brett, Bakani Pick-Up, Gaia Cicoloni a Indigo Tarran.

SEEDS DISPERSED, CWRDD Â’R ARTISTIAID

 

Indigo Tarran

RE-BOOT

Mewn ymateb i ymgyrch ddadleuol y llywodraeth ‘Re-skill, Re-think, Re-boot’, mae Indigo yn ymchwilio ac yn rhannu eu harchwiliad o lafur llaw fel rhan o’u harfer. Disgrifio’r haenau o wybodaeth sydd wedi ymgolli yn y corff trwy’r amser helaeth a dreulir yn gweithio ac yn dawnsio, ac yn gweithio ar ddawnsio. Cwestiynu’r corff egoless, edrych ar y corff fel arf.

Wedi’i ffilmio a’i olygu gan Indigo Tarran, mentora gan Eddie Ladd

Cyfraniadau Synau gan Piers Patridge

Cefnogwyd y greadigaeth trwy Breswyliad Gwasgaredig SEED Groundwork Pro ym mis Tachwedd 2020.

 

Gaia Cicolani

Miss B

Mae’n bryd rhoi ymweliad â Miss B.! Beth mae hi wedi bod yn ei wneud, tybed? Ydy hi wedi bod yn ymddwyn fel y dylai dynes weddus?

Sut ddylai “dynes weddus” ymddwyn? Dyma’r cwestiwn allweddol y mae Gaia wedi bod yn ei archwilio gyda’i chymeriad, Miss B.

Mae cymdeithas yn gosod cymaint o gyfyngiadau ar sut y dylai menywod ymddwyn, y syniad o fod yn iawn ac yn berffaith. Ydyn ni’n llai o ddynes os dewiswn i beidio cydymffurfio?

Creuwyd a Chyfarwyddwyd gan Gaia Cicolani, mentora gan Maria Carolina Vieira.

Cefnogwyd y greadigaeth trwy Breswyliad Gwasgaredig SEED Groundwork Pro ym mis Tachwedd 2020.

 

Bakani Pick – Up

’93 Interlude: Pilgrimage to an Alternate Dimension’

Trwy’r gwaith hwn mae Bakani yn edrych ar y corff perfformio Du fel trosiad sy’n cwmpasu gwahaniaeth ac arallrwydd. Mae’r gwaith hwn yn fodd i feddiannu gofod a chwestiynu’r ffordd yr ydym yn cydnabod economeg esthetig trwy’r cyfosodiad o ddefnyddio technegau a beirniadaeth orllewinol, trwy ymchwilio i’r ymreolaeth i gyrff perfformio Du trwy waith byrfyfyr.

Wedi’i ffilmio, dawnsio a’i olygu gan Bakani Pick – Up

Cefnogwyd y greadigaeth trwy Breswyliad Gwasgaredig SEED Groundwork Pro ym mis Tachwedd 2020.

 

Jo Shapland

Embodied Tales of a Hag 1- Corvid

Mae’r ffilmiau byrion newydd hyn yn cynrychioli dechreuadau prosiect newydd, Corvid, rhan o fy “Embodied Tales of a Hag” sy’n parhau.

Dros y cyfnod cychwynnol hwn o ymgorffori ymdeimlad o “birdhuman”, a ddylanwadwyd yn arbennig gan y bachau a’r jackdaws sy’n byw yn fy ngardd wyllt, mi fues yn lwcus i dreulio wythnos ar Ynys Enlli lle mwynheais gwmni’r frân big goch a chogfrain (a elwir hefyd yn brain môr) sy’n byw yno. Mae fy ffilmiau yn myfyrio ar y newidiadau y mae fy ymdrechion i ymgorffori’r corvid wedi’u cataleiddio.

Y ffilmiau wedi’i dawnsio a’i golygu gan Jo Shapland

Credyd Ffotograffiaeth: Sreejith Ramanan

Becky Johnson

 

Mae prosiect Becky, Didi’s Cookbook, yn cyfuno cynhwysion o archwilio gyda thestun, symudiad a pherthynas â galar. Gan greu sgoriau o ryseitiau, mae arfer Becky yn edrych i ddod â dawnsio Cegin i lefel hollol newydd.

Credyd Ffotograffiaeth: Mari Makarov    

 

 

 

 

Jessie Brett

 

Bydd Jessie yn defnyddio ei hamser preswyl i goladu a phrosesu canfyddiadau cyfoethog – fideo, sain, lluniadau ac ati – ei phrosiect ymchwil, Diary o fa pregnant artist a dod o hyd i ffordd i’w rhannu gyda ni i gyd. Gobeithio y gall taith drawsnewidiol sy’n llawn cyfrinachau a doethineb fenywaidd, y bu’n rhaid ei thorri’n fyr oherwydd y dirwedd gyfnewidiol bresennol, ddod o hyd i allfa nawr.

Credyd Ffotograffiaeth: Ashenafi Gudeta Abate

Credyd artist: Lynette Mar

 

Eeva-Maria Mutka

 

Eeva-Maria Mutka shares film clips and images from her residency here, exploring the interweaving of body and the physical terrain of home, in the unprecedented time of a global pandemic. Mentor: sculpture artist Mandy Lane

www.eevamariamutka.com

 

Photo Eeva-Maria Mutka

 

 

Kitsch’n’Sync

Kitsch’n’Sync’s TikTok videos are now live! Meet the Maxi Muffs, highly visual characters that entertain and educate about gender inequality and the ‘phenomenon’ of the Pink-Tax. Mentor: Lea Anderson.

 

Emily Robinson Dance

 

Emily Robinson released her dance film, Seedlings of Time, created with her father and exploring themes of nurture and care in their garden in Port Talbot. 

Mentor: Kimberley Harvey.

 

 

 

SEEDS artists 2018 – 2019:

Groundwork commissioned the following artists through SEEDS residencies 2018 – 2019, supported by Chapter Arts Centre.

 

Luke Divall and Natalie Corne

Artists Luke Divall and Natalie Corne at Chapter Studio sharing their research

Luke Divall and Natalie Corne held a discussion on their findings from their residency at Chapter Stiwdio.

Photo Dan Green

 

 

Shakeera Ahmun

 

Kip Johnson 

 

 

Eddie Ladd

 

Other Residencies include a partnership with M.A.D.E. Cardiff

Through a partnership with Zoe Gingell at M.A.D.E. art gallery and cafe in Pontcanna, Cardiff, the following residencies were also supported through mentoring and free space. Here are two short edited films of their sharings.

Jessica Lerner

 

Eef Bonnet

Galwad Agored Hadau Ar Led (ar gau)

Latest from the blog

Artist self portrait photo. A white female with auburn long hair tucked behind her ears. A smaller childlike shadow is cast against the cream wall behind

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r ail bennod bellach yn Fyw!  Y Gyfres Ardd: Lara Ward Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a…

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

Read more