Mae Sandra Harnisch-Lacey yn athrawes Pilates Foundation ardystiedig gyda hyfforddiant helaeth mewn Symud a Dawns. Yn raddedig o Ganolfan Laban yn Llundain, mae hi wedi perfformio, coreograffu ac addysgu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am fwy na 15 mlynedd. Mae hi hefyd yn Gyfarwyddwr Artistig ac yn goreograffydd Theatr Ddawns Harnisch-Lacey www.harnischlacey.com Cwblhaodd ei hyfforddiant Pilates yn The Scott Studio yng Ngwlad yr Haf dan hyfforddiant Suzanne Scott a Sally Roberts. Mae hi’n dysgu 7 dosbarth yr wythnos yn The Gate, Caerdydd. Oherwydd Covid-19 mae hi ar hyn o bryd yn dysgu dosbarthiadau trwy Zoom ar lefel gyffredinol ac uwch ac mae ganddi dros ddeng mlynedd o brofiad addysgu o dan ei gwregys. www.pilates-cardiff.com

Latest from the blog

purple sycamore seeds with green leafy background

Gwasgaru Seed (Tachwedd 2020) – Cyhoeddwyd Artistiaid

Croesawch ein Artistiaid Hadau ar Led ar gyfer Tachwedd 2020! Yn ein rownd olaf o breswyliadau anghysbell bydd y tri artist yma yn meithrin hadau syniadau newydd a gefnogir gan fentoriaid a thîm Groundwork, diolch i arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru. (artistiaid o’r chwith i’r dde) Indigo Matthews Mae Indigo Matthews yn ymateb i ymgyrch ddadleuol…

Diweddariad Tasglu Llawrydd Cymru

Mae Tasglu Llawrydd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar Dawns yng Nghymru. Deborah Light sydd wedi ysgrifennu’r adroddiad gyda mewnbwn eang gan y sector. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dau faes ffocws:   Y tangyllido cronig gan CCC ar gyfer Dawns yng Nghymru, fel y gwelir o’r data a’r ystadegau, sy’n cyfateb i, ac a gymhlethir…

Read more