Marega is a performance based artist living in Newport, South Wales.
She originally studied at the London School of Contemporary Dance, and after graduating in 1985 went on to work with various theatre companies, as well as being a founder member of the dance theatre group Paradox Shuffle who were based in Cardiff. Since 2001 she has worked with Gareth Clark as one half of the performance duo Mr & Mrs Clark.

She has collaborated with many artists and musicians and has performed and made work for Gallery spaces and for outdoor events both in this country and abroad. In 1994 she went to Japan to study and work with Butoh dancer Tetsuro Fukuhara.
In 2008 she completed a BA Honours in Fine Art at Howard Gardens (UWIC) in Cardiff, and a year later received a Creative Wales Award to develop her art and performance practice.

  • Baglu trwy Isfyd Casnewydd…

    Marega Palser

    (Mae hwn yn Groundwork Presents: bydd hynny’n mynd yn fyw ddiwedd mis Chwefror 2021.) Taith ArdawsLawrDan-Tanffyrdd, isffyrdd a thrwy rhai o barthau Casnewydd – lleoedd sy’n dal i fod yn rhydd o’r camera gwyliadwriaeth sy’n bodoli ymhobman. Roedd lleoedd yn aml yn edrych yn ormodol; ‘Mannau Negyddol’ nad ydyn nhw’n gwahodd lingering neu loetran. Mannau…

    Commissioned as part of Cyflwyniadau Gwaith Tir:

Latest from the blog

Artist self portrait photo. A white female with auburn long hair tucked behind her ears. A smaller childlike shadow is cast against the cream wall behind

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r ail bennod bellach yn Fyw!  Y Gyfres Ardd: Lara Ward Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a…

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

Read more