Artist dawns ydw i, ar hyn o bryd yn byw yng Nghymru. Mae fy mhrofiad o gael fy mabwysiadu wedi fy arwain at ymarfer celfyddyd sydd yn ceisio datrys yr ymgipris mewnol ynof gyda’r syniad o’r hunan ac o hunaniaeth. Mae’r cwestiwn, “Un o ble rwyt ti?” yn un teimladwy, gyda’r her yn fy nhras cymysg Prydeinig/Affro-Caribî. Mae fy ngwaith yn amlygu ac yn ymchwilio i mewn i’r syniadau hyn drwy naratif hunangofiannol; yn chwarae gyda symud a dawns, brodwaith a thecstiliau fel cyweiriau y gallaf fforio ynddynt y gwrthrychau sydd yn datgloi fy atgofion, fy mhrofiadau a’m perthnasau.

 

Cliciwch yma i weld fy wefan.

Latest from the blog

Diweddariad Tasglu Llawrydd Cymru

Mae Tasglu Llawrydd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar Dawns yng Nghymru. Deborah Light sydd wedi ysgrifennu’r adroddiad gyda mewnbwn eang gan y sector. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dau faes ffocws:   Y tangyllido cronig gan CCC ar gyfer Dawns yng Nghymru, fel y gwelir o’r data a’r ystadegau, sy’n cyfateb i, ac a gymhlethir…

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r bennod gyntaf yn fyw! Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a pha sifftiau sydd gennym ac yr…

Read more