Elan Elidyr ydw i, yn wreiddiol o Dalybont ger Aberystwyth ond bellach yn byw yng Nghaerdydd. Nes i astudio Dawns Gyfoes yng Nghaerdydd a Munich, Yr Almaen, ac ers graddio yn 2018 dwi wedi bod yn gweithio fel Dawnswraig broffesiynol llawrydd. Amser yma llynedd mi o’n ni’n teithio rownd Ewrop yn perfformio darn o waith site-specific gan gwmni Comp:Art ond ers hynny wedi bod yn gweithio ar bethau agosach i adre, llynedd ges i fod yn rhan o sioe Dolig Theatr Clwyd a Pontio, Y Trôl Nath Ddwyn y Dolig. Ac mi o’n ni’n ddigon lwcus i fod yn rhan o waith gwreiddiol gan NTW sef Hail Cremation. Bues yn ddigon ffodus i ennill bwrsariaeth gystadleuol gan y cwmni theatr Frân Wen o Ynys Môn yn 2018 i ddatblygu fy mhrosiect dawns amlddisgyblaethol fy hun yn ymgorffori cerddoriaeth Gymraeg fyw, yr wyf ar hyn o bryd yn ei datblygu ymhellach gyda grant Cyngor Celfyddydau Cymru.

Latest from the blog

Diweddariad Tasglu Llawrydd Cymru

Mae Tasglu Llawrydd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar Dawns yng Nghymru. Deborah Light sydd wedi ysgrifennu’r adroddiad gyda mewnbwn eang gan y sector. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dau faes ffocws:   Y tangyllido cronig gan CCC ar gyfer Dawns yng Nghymru, fel y gwelir o’r data a’r ystadegau, sy’n cyfateb i, ac a gymhlethir…

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r bennod gyntaf yn fyw! Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a pha sifftiau sydd gennym ac yr…

Read more