Mae’r manylion hyn ond yn Saesneg. Y’ ni’n cyfieithu fel lladd nadredd ar y cyfan.

Pwyswch “Charlie Morrissey” ac wedyn “Saesneg” am fanylion am Charlie Morrissey.