Mae yn artist symudiad a choreograffydd. Mae wedi gweithio’n genedlaethol ac yn rhyngwladol fel dawnsiwr, coreograffydd a chyfarwyddwr symudiad. Dylanwadir ei waith gan ei frwdfrydedd gyda’r agweddau seicolegol a seico-gymdeithasol sy’n gysylltiedig â dawnsio a dawns, mae ei waith yn cynnwys perfformiad a gosodiadau. Mae wedi gweithio ym meysydd dawns, perfformiad, addysg, iechyd meddwl, a chelfyddydau Cyfranogol, yn y DU.

Mae ei waith wedi’i wreiddio’n ddwfn wrth archwilio syniadau o egni a chof yn y corff gan gyfeirio at y straeon personol a chyfunol y mae’r corff yn eu dal. Mae arferion dawns fyrfyfyr yn sylfaen i’w broses greadigol. Mae ymarfer dawns gyfranogol hefyd wrth wraidd ei waith, ochr yn ochr â’i waith perfformio unigol. Mae Cai yn gweithio gyda phobl o bob oed gan hwyluso’r  broses greadigol gyda phwyslais dwfn ar gefnogi ymwybyddiaeth y corff a’r meddwl.

Mae wedi hwyluso cydweithrediad hirdymor a gefnogir gan Gyngor Prydain a  Naves Matedero yn Madird ar brosiect gweithio gydag artist ag anableddau. Mae’n gweithio yn y GIG ar adegau fel rhan o’r rhaglen celfyddydau a gofal pobl hŷn yn yr Ysbyty Chelsea a Westminster. Ar hyn o bryd mae’n hyfforddi fel Ymarferydd Profiad Somatic, sef therapi sy’n canolbwyntio ar y corff ar gyfer trin trawma. Mae’n gweithio  yn breifat fel Seico therapydd. www.caitomos.com/ www.sensingself.org.uk

Latest from the blog

purple sycamore seeds with green leafy background

Gwasgaru Seed (Tachwedd 2020) – Cyhoeddwyd Artistiaid

Croesawch ein Artistiaid Hadau ar Led ar gyfer Tachwedd 2020! Yn ein rownd olaf o breswyliadau anghysbell bydd y tri artist yma yn meithrin hadau syniadau newydd a gefnogir gan fentoriaid a thîm Groundwork, diolch i arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru. (artistiaid o’r chwith i’r dde) Indigo Matthews Mae Indigo Matthews yn ymateb i ymgyrch ddadleuol…

Diweddariad Tasglu Llawrydd Cymru

Mae Tasglu Llawrydd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar Dawns yng Nghymru. Deborah Light sydd wedi ysgrifennu’r adroddiad gyda mewnbwn eang gan y sector. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dau faes ffocws:   Y tangyllido cronig gan CCC ar gyfer Dawns yng Nghymru, fel y gwelir o’r data a’r ystadegau, sy’n cyfateb i, ac a gymhlethir…

Read more