‘Does unman yn debyg i gartref. Ond sut mae dod i ’nabod y lle arbennig hwnnw go iawn?

Yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud, mae Eddie Ladd, yr artist a’r berfformwraig arobryn, wedi symud gartref i fyw gyda’i mam ar y fferm lle cafodd ei magu – Maesglas. Ym mhob twll a chornel o’r llecyn rhyfeddol hwn – y ffermdy, y beudy, y clôs a’r tŷ tato – mae Eddie yn ail-ymweld â hanes y teulu, straeon y gymuned leol, ac atgofion am ei gyrfa hir ac amrywiol ei hun.

Comisiwn Digidol Newydd Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales, mewn partneriaeth gyda BBC Cymru Wales a BBC Arts.’

Artist: Eddie Ladd

Rheolwr Cynhyrchu: Angharad Mair Davies

Rheolwr Technegol: Dan Jones

Rheolwr Llwyfan Technegol: Macx Roche

Dramatwriaeth: Sarah Bickerton + Arwel Gruffydd

Capsiynydd Caeedig: Chris Harris

Latest from the blog

A white onion seed flower in the process of opening

Hadau ar led – Galwad Agored

Mae Groundwork yn falch iawn o allu cynnig tri chyfnod preswyl i artistiaid dawns/symud sy’n gweithio yng Nghymru, i’w cwblhau rhwng Medi a Hydref.  Gall gyfnod preswyl ddigwydd ar sawl ffurf: rydyn ni am iddo gael ei ffurfio ganddoch chi a’r ymchwil celfyddydol cyfredol. Does dim rhaid i’r cymhelliant fod ar gyfer cynhyrchiad penodol, ond…

Read more