‘Does unman yn debyg i gartref. Ond sut mae dod i ’nabod y lle arbennig hwnnw go iawn?

Yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud, mae Eddie Ladd, yr artist a’r berfformwraig arobryn, wedi symud gartref i fyw gyda’i mam ar y fferm lle cafodd ei magu – Maesglas. Ym mhob twll a chornel o’r llecyn rhyfeddol hwn – y ffermdy, y beudy, y clôs a’r tŷ tato – mae Eddie yn ail-ymweld â hanes y teulu, straeon y gymuned leol, ac atgofion am ei gyrfa hir ac amrywiol ei hun.

Comisiwn Digidol Newydd Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales, mewn partneriaeth gyda BBC Cymru Wales a BBC Arts.’

Artist: Eddie Ladd

Rheolwr Cynhyrchu: Angharad Mair Davies

Rheolwr Technegol: Dan Jones

Rheolwr Llwyfan Technegol: Macx Roche

Dramatwriaeth: Sarah Bickerton + Arwel Gruffydd

Capsiynydd Caeedig: Chris Harris

Latest from the blog

purple sycamore seeds with green leafy background

Gwasgaru Seed (Tachwedd 2020) – Cyhoeddwyd Artistiaid

Croesawch ein Artistiaid Hadau ar Led ar gyfer Tachwedd 2020! Yn ein rownd olaf o breswyliadau anghysbell bydd y tri artist yma yn meithrin hadau syniadau newydd a gefnogir gan fentoriaid a thîm Groundwork, diolch i arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru. (artistiaid o’r chwith i’r dde) Indigo Matthews Mae Indigo Matthews yn ymateb i ymgyrch ddadleuol…

Diweddariad Tasglu Llawrydd Cymru

Mae Tasglu Llawrydd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar Dawns yng Nghymru. Deborah Light sydd wedi ysgrifennu’r adroddiad gyda mewnbwn eang gan y sector. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dau faes ffocws:   Y tangyllido cronig gan CCC ar gyfer Dawns yng Nghymru, fel y gwelir o’r data a’r ystadegau, sy’n cyfateb i, ac a gymhlethir…

Read more