Cronfa Adfer Diwylliannol

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy

Mae Llywodraeth Cymru yn agor y Gronfa Adferiad Diwylliannol ar gyfer gweithwyr llawrydd dydd Llun, y 5ed Hydref. Os yn gymwys, gall gweithwyr llawrydd dderbyn grant o £ 2500.
Mae’r gwiriwr cymhwysedd yma.

Bydd yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin, a bydd ail rownd mewn ychydig wythnosau (dyddiad i’w gadarnhau). Bydd angen i chi ddarparu prawf o waith a/neu gwaith wedi’i ganslo yn y sector creadigol/diwylliannol. Nid oes rhaid i hyn fod yn gontractau, gall fod yn anfonebau, tystlythyrau, llythyrau ymgysylltu neu brawf arall.

Cliciwch am Ganllawiau a Chwestiynau Cyffredin

Mae aelodau o’r tasglu ar eu liwt eu hunain wedi bod yn cynghori â Llywodraeth Cymru ar y gronfa hon.
Dangosodd ein hastudiaeth ddiweddar nad oes gan dros draean y gweithwyr llawrydd yn y sector diwylliannol incwm digonol i fyw arno. Mannau perfformio a digwyddiadau byw oedd y cyntaf i gau ac mae’n debyg mai rhein fydd yr olaf i ailagor yn llawn. Rydym yn croesawu cydnabyddiaeth Llywodraeth Cymru o werth a chyfraniad gweithlu llawrydd y sector diwylliannol yng Nghymru. Gobeithiwn y bydd y gronfa hon yn helpu gweithwyr llawrydd i oroesi’r argyfwng hwn. Credwn fod gan yr addewid llawrydd y potensial i gefnogi’r gweithlu a’n cymunedau i gyflawni eu potensial llawn.” Tasglu Llawrydd Cymru

Os oes gennych gwestiynau am y gronfa gallwch anfon e-bost at dasglu ar ei liwt ei hun a byddant yn ceisio eich cefnogi: walesfreelancetaskforce@gmail.com

Mae Equity Wales yn cynnig cefnogaeth i aelodau:
wales@equity.org.uk

Mae NTW hefyd wedi cynnig cefnogi gweithwyr llawrydd trwy Twitter

Latest from the blog

Artist self portrait photo. A white female with auburn long hair tucked behind her ears. A smaller childlike shadow is cast against the cream wall behind

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r ail bennod bellach yn Fyw!  Y Gyfres Ardd: Lara Ward Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a…

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

Read more