Cronfa Adfer Diwylliannol

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy

Mae Llywodraeth Cymru yn agor y Gronfa Adferiad Diwylliannol ar gyfer gweithwyr llawrydd dydd Llun, y 5ed Hydref. Os yn gymwys, gall gweithwyr llawrydd dderbyn grant o £ 2500.
Mae’r gwiriwr cymhwysedd yma.

Bydd yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin, a bydd ail rownd mewn ychydig wythnosau (dyddiad i’w gadarnhau). Bydd angen i chi ddarparu prawf o waith a/neu gwaith wedi’i ganslo yn y sector creadigol/diwylliannol. Nid oes rhaid i hyn fod yn gontractau, gall fod yn anfonebau, tystlythyrau, llythyrau ymgysylltu neu brawf arall.

Cliciwch am Ganllawiau a Chwestiynau Cyffredin

Mae aelodau o’r tasglu ar eu liwt eu hunain wedi bod yn cynghori â Llywodraeth Cymru ar y gronfa hon.
Dangosodd ein hastudiaeth ddiweddar nad oes gan dros draean y gweithwyr llawrydd yn y sector diwylliannol incwm digonol i fyw arno. Mannau perfformio a digwyddiadau byw oedd y cyntaf i gau ac mae’n debyg mai rhein fydd yr olaf i ailagor yn llawn. Rydym yn croesawu cydnabyddiaeth Llywodraeth Cymru o werth a chyfraniad gweithlu llawrydd y sector diwylliannol yng Nghymru. Gobeithiwn y bydd y gronfa hon yn helpu gweithwyr llawrydd i oroesi’r argyfwng hwn. Credwn fod gan yr addewid llawrydd y potensial i gefnogi’r gweithlu a’n cymunedau i gyflawni eu potensial llawn.” Tasglu Llawrydd Cymru

Os oes gennych gwestiynau am y gronfa gallwch anfon e-bost at dasglu ar ei liwt ei hun a byddant yn ceisio eich cefnogi: walesfreelancetaskforce@gmail.com

Mae Equity Wales yn cynnig cefnogaeth i aelodau:
wales@equity.org.uk

Mae NTW hefyd wedi cynnig cefnogi gweithwyr llawrydd trwy Twitter

Latest from the blog

Diweddariad Tasglu Llawrydd Cymru

Mae Tasglu Llawrydd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar Dawns yng Nghymru. Deborah Light sydd wedi ysgrifennu’r adroddiad gyda mewnbwn eang gan y sector. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dau faes ffocws:   Y tangyllido cronig gan CCC ar gyfer Dawns yng Nghymru, fel y gwelir o’r data a’r ystadegau, sy’n cyfateb i, ac a gymhlethir…

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r bennod gyntaf yn fyw! Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a pha sifftiau sydd gennym ac yr…

Read more