Mae gennym gronfa i gynorthwyo artistiaid o Gymru i dalu am deithio, llety, gwarchod plant, hwyluso mynediad i’r anabl neu unrhyw gostiau eraill.

Gellir cadw pedwar lle o flaen llaw (os ydych yn teithio o bell er enghraifft, neu angen cymorth neu’n gorfod trefnu gwarchod plant). Cysylltwch â ni i gadw eich lle.

Latest from the blog

Self employed links and Martin’s Money tips

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain. Here are some more links for the self employed:- Martin’s Money Saving Tips re. Chancellor announces help for self employed   Self-employment Income Support Scheme   Coronavirus – help for the self-employed

Seed Commission opportunity from Cardiff Dance Festival

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain. Opportunity to apply for a Seed Commission from Cardiff Dance Festival – Commission details: The aim of the seed commission is to help an individual practitioner, who may have a project company they work through, to develop a proposal for which…

Read more