Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Pulsation is the basic, the basis and the beginning. We pulsate on many levels. Expansion and contraction creates life at a cellular level, maintains life through breathe and facilitates movement into the world through muscular action and rhythmic vibration. Can we also pulsate our attention so that we can be both with ourselves and with others- relating to space, contact, communication or performance without losing inward connection?
Through imagery, imagination and contact with others, we aim to find fluidity and possibility in our dancing whilst paying attention to our own needs and boundaries. There are invitations to be slow and soft as well as invitations to embrace effort and dynamism. We will work to embed spiral patterns that facilitate smooth flight with our constant partner- the floor – as well as with other movers and through space.
Photo Grace Gelder

Mae gennym gronfa i gynorthwyo artistiaid o Gymru i dalu am deithio, llety, gwarchod plant, hwyluso mynediad i’r anabl neu unrhyw gostiau eraill.

Gellir cadw pedwar lle o flaen llaw (os ydych yn teithio o bell er enghraifft, neu angen cymorth neu’n gorfod trefnu gwarchod plant). Cysylltwch â ni i gadw eich lle.

Latest from the blog

Ymunwch â thîm Groundwork – galwad agored

Ymunwch â thîm Groundwork – galwad agored Mae Groundwork yn gwahodd ceisiadau ar gyfer dwy rôl newydd o fewn tîm Groundwork. Bydd y ddwy rôl yn gweithio o bell er mwyn cefnogi rhaglenni, curadu, rheoli, marchnata a chyflwyno ein rhaglen Sefydlogi. Manylion y cytundeb Cytundeb 5 mis (gyda’r potensial o ymestyniad yn dibynnu ar ariannu…

Read more