Gan ddechrau gyda hanner awr o ioga dan arweiniad Kalpana Tagore, gwnawn gyfarfod, symud ac yna bydd amser inni rannu profiad o’n hymarfer symud yn ystod y cyfnod clo. Sut ydyn ni’n ymarfer nawr? Gan fyfyrio ar y gofynion cynyddol arnon ni fel artistiaid a fel pobl mae hwn yn lle agored i sgwrsio am beth rydych chi wedi bod yn ei wneud, neu ddim wedi bod yn ei wneud dros y misoedd diwethaf. Dewch ar gyfer y ioga, dewch ar gyfer y clonc neu ar gyfer y ddau. Dewch â’ch paned eich hun.

Archebwch eich lle drwy e bostio groundworkprocardiff@gmail.com

Dydd Iau, Gorffennaf 30

Ioga 10.30am 

Coffi & Chlonc 11am – 12pm 

Trefn rhoddion sydd gan Ymarfer Corfforol Byw. Os oes gennych incwm ar hyn o bryd mae croeso i chi wneud rhodd ond dydyn ni ddim yn disgwyl taliad gan unigolion llawrydd sydd a’i hincwm yn dioddef o achos COFID 19.

Os yw broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â Dosbarthiadau Groundwork, cysylltwch â groundworkprocardiff@gmail.com er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol.

 

Latest from the blog

A white onion seed flower in the process of opening

Hadau ar led – Galwad Agored

Mae Groundwork yn falch iawn o allu cynnig tri chyfnod preswyl i artistiaid dawns/symud sy’n gweithio yng Nghymru, i’w cwblhau rhwng Medi a Hydref.  Gall gyfnod preswyl ddigwydd ar sawl ffurf: rydyn ni am iddo gael ei ffurfio ganddoch chi a’r ymchwil celfyddydol cyfredol. Does dim rhaid i’r cymhelliant fod ar gyfer cynhyrchiad penodol, ond…

Read more