IOGA, COFFI & CHLONC
Ioga i ddawnswyr, 10.30am

Coffi & Chlonc, 11.15am – 12pm

Gan ddechrau gyda ioga i ddawnswyr, dan arweiniad Mike Williams.
Gwnawn gyfarfod, symud ac yna bydd amser inni rannu profiad o’n hymarfer symud yn ystod y cyfnod clo.
Sut ydyn ni’n ymarfer nawr?

Gan fyfyrio ar y gofynion cynyddol arnon ni fel artistiaid a fel pobl mae hwn yn le agored i sgwrsio am beth rydych chi wedi bod yn ei wneud, neu ddim wedi bod yn ei wneud dros y misoedd diwethaf.

Dewch ar gyfer y ioga, dewch ar gyfer y glonc neu ar gyfer y ddau. Dewch â’ch paned eich hun.

e-bostiwch ni ar groundworkprocardiff@gmail.com i archebu lle.

#ioga #yoga #coffi #coffee #chlonc #chat #wellbeing #letschat #groundworkpro

 

Trefn rhoddion sydd gan Ymarfer Corfforol Byw. Os oes gennych incwm ar hyn o bryd mae croeso i chi wneud rhodd ond dydyn ni ddim yn disgwyl taliad gan unigolion llawrydd sydd a’i hincwm yn dioddef o achos COFID 19.

Os yw broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â Dosbarthiadau Groundwork, cysylltwch â groundworkprocardiff@gmail.com er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol.

 

Latest from the blog

Sgôr Awyr Agored Deborah

2 fetr – Cyfarfod Cynigiwyd gan Deborah Light Dydd Iau 24ain Medi 10.30-11.30yb Parc Thompsons, Canton, Caerdydd   Dychmygwch bod y rheol pellter 2m yn offeryn coreograffig …… .. fframwaith ar gyfer dod ar draws ei gilydd, rhyngweithio, ymateb, synhwyro, teimlo a symud.   Dyma wahoddiad i ymuno â mi ym Mharc Thompsons a dilyn…

Shadow of man standing in river, the neck of his guitar visible, sunlight dappling onto the pebbled stream bed and an outline of a portrait created through a yellow cable laying in the water

afon cosmig – lluwch mewn 3 symudiad

A drift and compositional exercise created by Simon to explore your locality, with an opportunity to share your reflections – writing, recordings, drawings.

Read more