Ioga, coffi and chlonc

10:30 – 11:15, Power Ioga gyda Rosa Carless

11:20 – 12:00, Coffi a Chlonc

Gan ddechrau gyda sesiwn fer o Ioga dan arweiniad Jess Lerner, gwnawn gyfarfod, symud ac yna bydd amser inni rannu profiad o’n hymarfer symud yn ystod y cyfnod clo. Sut wyt ti?

Gan fyfyrio ar y gofynion cynyddol arnon ni fel artistiaid a fel pobl mae hwn yn lle agored i sgwrsio am beth rydych chi wedi bod yn ei wneud, neu ddim wedi bod yn ei wneud dros y misoedd diwethaf.

Dewch ar gyfer y symud, dewch ar gyfer y glonc neu ar gyfer y ddau.

E-bostiwch ni ar groundworkprocardiff@gmail.com i archebu.
(Dewch â’ch paned eich hun.)

 

Rosa Carless

Rwy’n ddawnswraig hiphop hyfforddedig gyda fy mhrif ddisgyblaeth yn Breakin. Fel bgirl yn mynd i mewn i’n nhridegau ac eisiau dal ati, wrth lwc, deuthum o hyd i ioga Ashtanga lle hyfforddais yn y pen draw fel athrawes. Gan asio’r ddau gyda’i gilydd i wneud sesiwn cyflyru, ymestyn, bywiog sy’n addas iawn i bobl sy’n caru cyflyru ar sail symud ‘Gwaith daear’.

 

 

Latest from the blog

purple sycamore seeds with green leafy background

Gwasgaru Seed (Tachwedd 2020) – Cyhoeddwyd Artistiaid

Croesawch ein Artistiaid Hadau ar Led ar gyfer Tachwedd 2020! Yn ein rownd olaf o breswyliadau anghysbell bydd y tri artist yma yn meithrin hadau syniadau newydd a gefnogir gan fentoriaid a thîm Groundwork, diolch i arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru. (artistiaid o’r chwith i’r dde) Indigo Matthews Mae Indigo Matthews yn ymateb i ymgyrch ddadleuol…

Diweddariad Tasglu Llawrydd Cymru

Mae Tasglu Llawrydd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar Dawns yng Nghymru. Deborah Light sydd wedi ysgrifennu’r adroddiad gyda mewnbwn eang gan y sector. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dau faes ffocws:   Y tangyllido cronig gan CCC ar gyfer Dawns yng Nghymru, fel y gwelir o’r data a’r ystadegau, sy’n cyfateb i, ac a gymhlethir…

Read more