Mae Hannah a Jasmine Cash yn gweithio fel artistiaid yng Ngogledd Cymru. Mae eu harfer cydweithredol yn archwilio mewn i’r berthynas rhwng lluniadu, coreograffi, cerflun a ffilm. Wrth edrych ar ffilm fel collage, maent yn ceisio ffurfio naratif haniaethol, sy’n archwilio mewn i’r berthynas gorfforol rhwng amgylcheddau, sefyllfaoedd a gweithredoedd gwahanol. Mae’r ffilmiau yn cael ei arddangos ar gasgliadau sydd wedi’u ffurfio o ddeunyddiau diwydiannol a chynhyrchion màs i adeiladu amgylcheddau deniadol. Mae gofod chwareus yn cael ei ffurfio ar gyfer yr artist a’r gynulleidfa trwy archwilio’r ffiniau rhwng y corff, y deunydd a’r gofod o’i gwmpas.

 

Dros y flwyddyn ddiwethaf fel efeilliaid rydym wedi meithrin cydweithrediad deinamig a chynhyrchiol, sydd ar hyn o bryd wedi bod yn gweithredu yng nghanol gwe ryngddisgyblaethol ddiddorol, gan ddefnyddio ffilm, coreograffi, cerflunio a lluniadu. Yn ddiweddar oherwydd Coronavirus, mae ffilm wedi bod yn elfen ganolog i’n hymarfer; mae’r camera a’r offer cysylltiedig wedi ein gwthio i archwilio tu allan i’r stiwdio i dirwedd leol sydd o’n gwmpas yng Ngogledd Cymru. Trwy ddatblygu ein harfer, rydym wedi darganfod diddordeb mewn archwilio’r berthynas rhwng y corff, deunyddiau a’r amgylchedd. Rydym wedi darganfod pwysigrwydd mewn treulio amser ar y safleoedd a ddewiswyd, wrth gadw cwestiynau mewn cof, wrth ofyn ble rydyn ni’n ffitio o fewn y cyfnewid hwn rhwng tir, cerflunio a symud? Beth ydyn ni’n ei roi a’i dderbyn o’r deunyddiau a’r lle a ddewiswyd? 

Trwy ddatblygu ein harfer, rydym wedi sylwi ar y tynnu tuag at leoedd yr ydym wedi cerdded iddynt yn aml trwy gydol ein bywydau. Rydyn ni’n ceisio ymgysylltu â lleoedd cymaint â phosib trwy ein gwaith. Gallai hynny fod trwy ymweld â’r lleoliad yn aml, treulio amser yn ymateb i’r lleoliad neu’n caniatáu i’r elfennau effeithio ar y corff. Trwy gydol ein blwyddyn gyntaf ar ôl raddio, cawsom ni drafferth ddarganfod gofod stiwdio yng Ngogledd Cymru ac felly fe wnaethon ni droi at yr awyr agored. Daeth y dirwedd yn ofod ar gyfer arbrofi, gan ddod â dulliau ymarfer anghyfarwydd i’r tirweddau. Trwy weithio tu allan gwnaethom drosglwyddo ein proses i’r parth cyhoeddus. Wrth i ni weithio gyda cherflunwaith, lluniadu, symud a ffilm yn yr awyr agored rydym wedi cyflwyno rhywbeth gwahanol i’r lleoliadau hyn yng Ngogledd Cymru, sydd i rai pobl sy’n mynd heibio yn eithaf anghyfarwydd.  

Fe wnaethon ni benderfynu defnyddio Pen y Gaer a Llyn Eigiau fel ein lleoliadau ar gyfer ‘Vibrant Matter’. Mae’r ffilm yn cynnwys fy hun yn symud yn y dirwedd yn gwisgo siwt, trwy gydol y ffilm gellir gweld ffurfiau cerfluniol pinc gyda’r corff. Fe wnaethom ni greu’r cerfluniau hyn o jesmonite trwy’r broses gloi gyntaf, hon oedd y ffilm gyntaf i ni benderfynu cynnwys ffurfiau cerfluniol. Ein pwrpas oedd ystyried y berthynas faterol rhwng y perfformiwr a mater, sut y gallem ganiatáu i’r deunydd profi a datgelu cyfleoedd coreograffiaeth neu eiliadau o gyfyngiadau ac anhawster i’r corff. Roeddem eisiau dynnu sylw at fateroldeb y corff, y cerflun a’r tir fel cydrannau unigol yn ogystal ag archwilio mewn i’r perthynas deunydd rhwng y tri. Gyda’r gwaith ffilm, rydym yn trio dangos fateroldeb trwy ein golygiadau. Ein nod trwy gyfres gymharol syml o olygiadau, yw pwysleisio’r perthynas rhwng y corff, dirwedd, cyffyrddiad, y camera a’r gwyliwr. Mae creu’r ffilm hon wedi caniatáu inni arbrofi’r posibiliadau ein hymarfer, i syniadau newydd godi y gallwn nawr cymryd ymlaen i brosiectau sydd yn y dyfodol.

Latest from the blog

Artist self portrait photo. A white female with auburn long hair tucked behind her ears. A smaller childlike shadow is cast against the cream wall behind

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r ail bennod bellach yn Fyw!  Y Gyfres Ardd: Lara Ward Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a…

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

Read more