Mae Hannah a Jasmine Cash yn gweithio fel artistiaid yng Ngogledd Cymru. Mae eu harfer cydweithredol yn archwilio mewn i’r berthynas rhwng lluniadu, coreograffi, cerflun a ffilm. Wrth edrych ar ffilm fel collage, maent yn ceisio ffurfio naratif haniaethol, sy’n archwilio mewn i’r berthynas gorfforol rhwng amgylcheddau, sefyllfaoedd a gweithredoedd gwahanol. Mae’r ffilmiau yn cael ei arddangos ar gasgliadau sydd wedi’u ffurfio o ddeunyddiau diwydiannol a chynhyrchion màs i adeiladu amgylcheddau deniadol. Mae gofod chwareus yn cael ei ffurfio ar gyfer yr artist a’r gynulleidfa trwy archwilio’r ffiniau rhwng y corff, y deunydd a’r gofod o’i gwmpas.

 

Dros y flwyddyn ddiwethaf fel efeilliaid rydym wedi meithrin cydweithrediad deinamig a chynhyrchiol, sydd ar hyn o bryd wedi bod yn gweithredu yng nghanol gwe ryngddisgyblaethol ddiddorol, gan ddefnyddio ffilm, coreograffi, cerflunio a lluniadu. Yn ddiweddar oherwydd Coronavirus, mae ffilm wedi bod yn elfen ganolog i’n hymarfer; mae’r camera a’r offer cysylltiedig wedi ein gwthio i archwilio tu allan i’r stiwdio i dirwedd leol sydd o’n gwmpas yng Ngogledd Cymru. Trwy ddatblygu ein harfer, rydym wedi darganfod diddordeb mewn archwilio’r berthynas rhwng y corff, deunyddiau a’r amgylchedd. Rydym wedi darganfod pwysigrwydd mewn treulio amser ar y safleoedd a ddewiswyd, wrth gadw cwestiynau mewn cof, wrth ofyn ble rydyn ni’n ffitio o fewn y cyfnewid hwn rhwng tir, cerflunio a symud? Beth ydyn ni’n ei roi a’i dderbyn o’r deunyddiau a’r lle a ddewiswyd? 

Trwy ddatblygu ein harfer, rydym wedi sylwi ar y tynnu tuag at leoedd yr ydym wedi cerdded iddynt yn aml trwy gydol ein bywydau. Rydyn ni’n ceisio ymgysylltu â lleoedd cymaint â phosib trwy ein gwaith. Gallai hynny fod trwy ymweld â’r lleoliad yn aml, treulio amser yn ymateb i’r lleoliad neu’n caniatáu i’r elfennau effeithio ar y corff. Trwy gydol ein blwyddyn gyntaf ar ôl raddio, cawsom ni drafferth ddarganfod gofod stiwdio yng Ngogledd Cymru ac felly fe wnaethon ni droi at yr awyr agored. Daeth y dirwedd yn ofod ar gyfer arbrofi, gan ddod â dulliau ymarfer anghyfarwydd i’r tirweddau. Trwy weithio tu allan gwnaethom drosglwyddo ein proses i’r parth cyhoeddus. Wrth i ni weithio gyda cherflunwaith, lluniadu, symud a ffilm yn yr awyr agored rydym wedi cyflwyno rhywbeth gwahanol i’r lleoliadau hyn yng Ngogledd Cymru, sydd i rai pobl sy’n mynd heibio yn eithaf anghyfarwydd.  

Fe wnaethon ni benderfynu defnyddio Pen y Gaer a Llyn Eigiau fel ein lleoliadau ar gyfer ‘Vibrant Matter’. Mae’r ffilm yn cynnwys fy hun yn symud yn y dirwedd yn gwisgo siwt, trwy gydol y ffilm gellir gweld ffurfiau cerfluniol pinc gyda’r corff. Fe wnaethom ni greu’r cerfluniau hyn o jesmonite trwy’r broses gloi gyntaf, hon oedd y ffilm gyntaf i ni benderfynu cynnwys ffurfiau cerfluniol. Ein pwrpas oedd ystyried y berthynas faterol rhwng y perfformiwr a mater, sut y gallem ganiatáu i’r deunydd profi a datgelu cyfleoedd coreograffiaeth neu eiliadau o gyfyngiadau ac anhawster i’r corff. Roeddem eisiau dynnu sylw at fateroldeb y corff, y cerflun a’r tir fel cydrannau unigol yn ogystal ag archwilio mewn i’r perthynas deunydd rhwng y tri. Gyda’r gwaith ffilm, rydym yn trio dangos fateroldeb trwy ein golygiadau. Ein nod trwy gyfres gymharol syml o olygiadau, yw pwysleisio’r perthynas rhwng y corff, dirwedd, cyffyrddiad, y camera a’r gwyliwr. Mae creu’r ffilm hon wedi caniatáu inni arbrofi’r posibiliadau ein hymarfer, i syniadau newydd godi y gallwn nawr cymryd ymlaen i brosiectau sydd yn y dyfodol.

Latest from the blog

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

a red tiled corner kitchen surface with sweet potatoes an acorn squash and various fresh vegetables

Becky Johnson, Artist Hadau ar Led

Becky Johnson Artist Hadau ar Led Medi 2020  Didi’s Cookbook Mae Didi’s Cookbook yn archwilio syniadau yn ymwneud â llyfr coginio a ysgrifennodd fy Nhaid i mi. Mae’r llyfr bywgraffyddol hwn wedi’i lenwi â ryseitiau, anecdotau ac awgrymiadau o bob cwr o’r byd. Mae’r darn yn archwilio nid yn unig sut rydym yn gweithio gyda…

Read more