Gweithdy dau ddiwrnod fydd yn cael ei gynnal yn Galeri Caernarfon, Gogledd Cymru mewn partneriaeth gyda Dawns i Bawb. Noder fod llefydd yn gyfyngedig ar gyfer archebu’r diwrnod cyntaf yn unig.

Mae’r gweithdy symud dau ddydd wedi ei ysgogi gan ddwy afon yng Nghaernarfon;  lle sydd yn cydlifo, lle sydd wedi ei siapio gan symudiadau a therfynau dŵr a’r posibilrwydd o hylifedd, hunaniaeth, trosglwyddiad, teithio, gwylltineb a chael eich cario..

Trwy weithio yn y stiwdio a thrwy symud gyda’r afonydd a’u hymylon, byddwn yn datblygu sgorau, symudiadau a gofodau i archwilio’r maes perthnasol rhwng yr afon a hylifau ein cyrff.

‘Mae’r gweithdy hwn yn rhoi amser i chi edrych ar eich ymarfer a’i berthynas gydag eich profiadau yn eich ardal leol yn ogystal â syniadau pobl eraill. Mae’n cynnig cymorth i ddod o hyd i ddeunydd coreograffi, adnoddau symudiad a dylanwad llif yr afon ar le, ei phobl a’i ecosystem.

Bydd y ddau ddydd yn cynnig cyfleoedd i weithio yn y stiwdio ac allan yn yr awyr agored. Bydd y broses  o weithio yn gryno, yn datblygu sgorau o symudiadau ac yn adeiladu amgylchfydoedd bychain yn y stiwdio, fydd wedi cael ei dylanwadu gan yr amser yn creu a thrwy arsylwi’r afonydd.

Booking

Bookings are no longer available for this event.

Mae gennym gronfa i gynorthwyo artistiaid o Gymru i dalu am deithio, llety, gwarchod plant, hwyluso mynediad i’r anabl neu unrhyw gostiau eraill.

Latest from the blog

Groundwork morning classes start back 29th January 2020

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain. Here’s the first block of weekly morning classes to kick start 2020! A lovely heady mix of Contemporary technique and Improv, take your pick and get moving… Wednesday 29th January – Kim Noble – Rubicon, 11am – 12.30pm Friday 7th February…

Read more