Gweithdy dau ddiwrnod fydd yn cael ei gynnal yn Galeri Caernarfon, Gogledd Cymru mewn partneriaeth gyda Dawns i Bawb. Noder fod llefydd yn gyfyngedig ar gyfer archebu’r diwrnod cyntaf yn unig.

Mae’r gweithdy symud dau ddydd wedi ei ysgogi gan ddwy afon yng Nghaernarfon;  lle sydd yn cydlifo, lle sydd wedi ei siapio gan symudiadau a therfynau dŵr a’r posibilrwydd o hylifedd, hunaniaeth, trosglwyddiad, teithio, gwylltineb a chael eich cario..

Trwy weithio yn y stiwdio a thrwy symud gyda’r afonydd a’u hymylon, byddwn yn datblygu sgorau, symudiadau a gofodau i archwilio’r maes perthnasol rhwng yr afon a hylifau ein cyrff.

‘Mae’r gweithdy hwn yn rhoi amser i chi edrych ar eich ymarfer a’i berthynas gydag eich profiadau yn eich ardal leol yn ogystal â syniadau pobl eraill. Mae’n cynnig cymorth i ddod o hyd i ddeunydd coreograffi, adnoddau symudiad a dylanwad llif yr afon ar le, ei phobl a’i ecosystem.

Bydd y ddau ddydd yn cynnig cyfleoedd i weithio yn y stiwdio ac allan yn yr awyr agored. Bydd y broses  o weithio yn gryno, yn datblygu sgorau o symudiadau ac yn adeiladu amgylchfydoedd bychain yn y stiwdio, fydd wedi cael ei dylanwadu gan yr amser yn creu a thrwy arsylwi’r afonydd.

Booking

Ticket Price Quantity
The River workshop, Monday only £30.00 Sold out
The River workshop, Monday and Tuesday £55.00 Sold out
The River workshop, Earlybird offer (available only for DiB freelancers / practitioners) £40.00 Sold out

Mae gennym gronfa i gynorthwyo artistiaid o Gymru i dalu am deithio, llety, gwarchod plant, hwyluso mynediad i’r anabl neu unrhyw gostiau eraill.

Latest from the blog

Artist Surgery Friday 12 July

Zosia Jo will be on available on Friday July 12th, 11am – 1.30pm, after class with Laila Diallo. Do you have a question about our program? Do you want to have an informal chat about what we offer or how you can benefit? Or would you like advice on funding, management or artist development issues?…

LAB Sharing at NDCWales

Week one – Friday 28th June at 3.00pm
Week two – Friday 5th July at 3.00pm.

SEEDS Residency 2018 -Shakeera Ahmun

Groundwork offer paid residencies for Welsh dance artists or those who are based in or have a strong connection with Wales through their work. In December 2018 Shakeera Ahmun, was one of our residency artists at Chapter. ‘My diverse upbringing has strongly influenced me to explore a sense of community and bond, through movement and…

Read more