Mae ein trydydd ac olaf o’r Preswyliad Hadau ar Led wedi dod i ben, sy’n golygu bod yr amser wedi dod i rannu’r creadigaethau cyffrous y mae’r eginblanhigion hyn wedi bod yn eu meithrin!

Byddwn yn rhannu gwaith Jo Shapland’s Embodied Tales of a Hag 1-Corvid, derbynwr blaenorol o Hadau Ar Led, ac yna gwaith Bakani Pick-Up 93 Interlude: Pilgrimage to an Artificial Dimension, Miss B gan Gaia Cicolani ac ymateb Indigo Tarran i ymgyrch ddadleuol y llywodraeth ‘Re-skill, Re-think, Re-boot’.

 

Dydd Gwener 18fed o Ragfyr
6.30yh
Zoom

Mi fydd gwaith yn cael eu rhyddhau trwy gydol y dydd felly cadwch eich llygaid ar ein cyfryngau cymdeithasol! A wedyn gallwn gwrdd gyda’r nos i sgwrsio, adlewyrchu a mwynhau llwnc destun bach Nadoligaidd o’ch dewis chi!

E-bost i archebu: groundworkprocardiff@gmail.com

 

Artistiaid Hadau ar Led:

Jo Shapland
Embodied Tales of a Hag 1- Corvid

Mae’r ffilmiau byrion newydd hyn yn cynrychioli dechreuadau prosiect newydd, Corvid, rhan o fy “Embodied Tales of a Hag” sy’n parhau.

Dros y cyfnod cychwynnol hwn o ymgorffori ymdeimlad o “birdhuman”, a ddylanwadwyd yn arbennig gan y bachau a’r jackdaws sy’n byw yn fy ngardd wyllt, mi fues yn lwcus i dreulio wythnos ar Ynys Enlli lle mwynheais gwmni’r frân big goch a chogfrain (a elwir hefyd yn brain môr) sy’n byw yno. Mae fy ffilmiau yn myfyrio ar y newidiadau y mae fy ymdrechion i ymgorffori’r corvid wedi’u cataleiddio.

 

Y ffilmiau wedi’i dawnsio a’i golygu gan Jo Shapland

Cerddoriaeth : Dewi Evans

Gwisg : Sophie Miller

Gweithredwr camera : Amy Blackbird

Mentoriaid : Feathers & Yumino Seki

Diolchgarwch dwfn i Chough, Raven, Rook, Jackdaw a Magpie … a hefyd Myrddin … a fy chwiorydd gwrachiadd a’u merched.

Cefnogwyd y greadigaeth trwy Breswyliad Gwasgaredig SEED Groundwork Pro ym mis Tachwedd 2020.

Bydd ei gwaith yn cael ei rannu gyntaf am 9yb ddydd Gwener yr 18fed:

 

 

 

 

Bakani Pick – Up
’93 Interlude: Pilgrimage to an Alternate Dimension’

Trwy’r gwaith hwn mae Bakani yn edrych ar y corff perfformio Du fel trosiad sy’n cwmpasu gwahaniaeth ac arallrwydd. Mae’r gwaith hwn yn fodd i feddiannu gofod a chwestiynu’r ffordd yr ydym yn cydnabod economeg esthetig trwy’r cyfosodiad o ddefnyddio technegau a beirniadaeth orllewinol, trwy ymchwilio i’r ymreolaeth i gyrff perfformio Du trwy waith byrfyfyr.

Wedi’i ffilmio, dawnsio a’i olygu gan Bakani Pick – Up

Cefnogwyd y greadigaeth trwy Breswyliad Gwasgaredig SEED Groundwork Pro ym mis Tachwedd 2020.

Bydd ei waith yn cael ei rannu gyntaf am 11:00yb dydd Gwener yr 18fed:

 

 

Gaia Cicolani
Miss B.

Mae’n bryd rhoi ymweliad â Miss B.!

Beth mae hi wedi bod yn ei wneud, tybed?

Ydy hi wedi bod yn ymddwyn fel y dylai dynes weddus?

Sut ddylai “dynes weddus” ymddwyn? Dyma’r cwestiwn allweddol y mae Gaia wedi bod yn ei archwilio gyda’i chymeriad, Miss B.

Mae cymdeithas yn gosod cymaint o gyfyngiadau ar sut y dylai menywod ymddwyn, y syniad o fod yn iawn ac yn berffaith. Ydyn ni’n llai o ddynes os dewiswn i beidio cydymffurfio?

Creuwyd a Chyfarwyddwyd gan Gaia Cicolani, mentora gan Maria Carolina Vieira.

Cefnogwyd y greadigaeth trwy Breswyliad Gwasgaredig SEED Groundwork Pro ym mis Tachwedd 2020.

Bydd ei gwaith yn cael ei rannu gyntaf am 1:00yp dydd Gwener yr 18fed:

 

Indigo Tarran
RE-BOOT

Mewn ymateb i ymgyrch ddadleuol y llywodraeth ‘Re-skill, Re-think, Re-boot’, mae Indigo yn ymchwilio ac yn rhannu eu harchwiliad o lafur llaw fel rhan o’u harfer. Disgrifio’r haenau o wybodaeth sydd wedi ymgolli yn y corff trwy’r amser helaeth a dreulir yn gweithio ac yn dawnsio, ac yn gweithio ar ddawnsio. Cwestiynu’r corff egoless, edrych ar y corff fel arf.

Wedi’i ffilmio a’i olygu gan Indigo Tarran, mentora gan Eddie Ladd

Cyfraniadau Synau gan Piers Patridge

Cefnogwyd y greadigaeth trwy Breswyliad Gwasgaredig SEED Groundwork Pro ym mis Tachwedd 2020.

Bydd ei gwaith yn cael ei rannu am 3yp dydd Gwener yr 18fed 

 

 

Latest from the blog

Artist self portrait photo. A white female with auburn long hair tucked behind her ears. A smaller childlike shadow is cast against the cream wall behind

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r ail bennod bellach yn Fyw!  Y Gyfres Ardd: Lara Ward Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a…

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

Read more