Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Sat 14th December 2.30pm

SCRATCH and SOCIAL – Chapter Stiwdio and Bar

At the end of our GroundSpace Bonanza come and join us for our SCRATCH and SOCIAL

An informal way to support artists sharing creative ideas, work in progress, excerpts etc. in a supportive and relaxed environment. Come along to share, witness and discuss.

If you’d like to share something please mail groundworkprocardiff@gmail.com with details and don’t forget you can use Groundspace Bonanza shared space throughout the week.

 

We will then flow into Christmas drinks and nibbles (provided in the Stiwdio) and move into the bar (where you’ll have to buy your own!)

This event is open to colleagues and the public, please drop us a mail if you plan to attend.

 

Photo Peter Dareth Evans

Latest from the blog

purple sycamore seeds with green leafy background

Gwasgaru Seed (Tachwedd 2020) – Cyhoeddwyd Artistiaid

Croesawch ein Artistiaid Hadau ar Led ar gyfer Tachwedd 2020! Yn ein rownd olaf o breswyliadau anghysbell bydd y tri artist yma yn meithrin hadau syniadau newydd a gefnogir gan fentoriaid a thîm Groundwork, diolch i arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru. (artistiaid o’r chwith i’r dde) Indigo Matthews Mae Indigo Matthews yn ymateb i ymgyrch ddadleuol…

Diweddariad Tasglu Llawrydd Cymru

Mae Tasglu Llawrydd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar Dawns yng Nghymru. Deborah Light sydd wedi ysgrifennu’r adroddiad gyda mewnbwn eang gan y sector. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dau faes ffocws:   Y tangyllido cronig gan CCC ar gyfer Dawns yng Nghymru, fel y gwelir o’r data a’r ystadegau, sy’n cyfateb i, ac a gymhlethir…

Read more