PILATES, COFFI & CHLONC – dosbarth ar-lein
Pilates, 10.30am

Coffi & Chlonc, 11.15am – 12pm

Gan ddechrau gyda Pilates, dan arweiniad Sandra Harnisch-Lacey.
Gwnawn gyfarfod, symud ac yna bydd amser inni rannu profiad o’n hymarfer symud yn ystod y cyfnod clo.
Sut ydyn ni’n ymarfer nawr?

Gan fyfyrio ar y gofynion cynyddol arnon ni fel artistiaid a fel pobl mae hwn yn le agored i sgwrsio am beth rydych chi wedi bod yn ei wneud, neu ddim wedi bod yn ei wneud dros y misoedd diwethaf.

Dewch ar gyfer y ioga, dewch ar gyfer y glonc neu ar gyfer y ddau. Dewch â’ch paned eich hun.

e-bostiwch ni ar groundworkprocardiff@gmail.com i archebu lle.

#ioga #yoga #coffi #coffee #chlonc #chat #wellbeing #letschat #groundworkpro

Mae Sandra Harnisch-Lacey yn athrawes Pilates Foundation ardystiedig gyda hyfforddiant helaeth mewn Symud a Dawns. Yn raddedig o Ganolfan Laban yn Llundain, mae hi wedi perfformio, coreograffu ac addysgu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am fwy na 15 mlynedd. Mae hi hefyd yn Gyfarwyddwr Artistig ac yn goreograffydd Theatr Ddawns Harnisch-Lacey www.harnischlacey.com Cwblhaodd ei hyfforddiant Pilates yn The Scott Studio yng Ngwlad yr Haf dan hyfforddiant Suzanne Scott a Sally Roberts. Mae hi’n dysgu 7 dosbarth yr wythnos yn The Gate, Caerdydd. Oherwydd Covid-19 mae hi ar hyn o bryd yn dysgu dosbarthiadau trwy Zoom ar lefel gyffredinol ac uwch ac mae ganddi dros ddeng mlynedd o brofiad addysgu o dan ei gwregys. www.pilates-cardiff.com

Latest from the blog

Diweddariad Tasglu Llawrydd Cymru

Mae Tasglu Llawrydd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar Dawns yng Nghymru. Deborah Light sydd wedi ysgrifennu’r adroddiad gyda mewnbwn eang gan y sector. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dau faes ffocws:   Y tangyllido cronig gan CCC ar gyfer Dawns yng Nghymru, fel y gwelir o’r data a’r ystadegau, sy’n cyfateb i, ac a gymhlethir…

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r bennod gyntaf yn fyw! Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a pha sifftiau sydd gennym ac yr…

Read more