30ain o Fedi 2020
Ymarfer Byw gyda Laila Diallo, 10.00am-11.30am
Holi ac Ateb, 11.30am – 1pm (cyfle i glywed gan rai pobl allweddol yn y sin ddawns a gofyn cwestiynau) 
Rydym yn cydnabod bod hwn yn amser anoddach nag erioed i fynd i mewn i’r maes dawns fel myfyriwr graddedig newydd. Rydym hefyd yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod i adnabod y sîn ddawns yng Nghymru, pa gyfleoedd, lleoliadau, cwmnïau ac artistiaid eraill sydd o gwmpas a sut i lywio bywyd fel artist dawns ar ei liwt ei hun. Mae Dawns Ieuenctid Genedlaethol Cymru a Groundwork yn falch iawn o weithio gyda’i gilydd i groesawu graddau newydd i’r sector gyda Diwrnod Graddio ar-lein. Mae’n gyfle i gwrdd, dawnsio a dod at ein gilydd.
 
Rydym hefyd yn croesawu artistiaid sefydledig i ymuno â ni ar gyfer dosbarth gyda’r Laila Diallo gwych. Cyfle i symud, cwrdd a chysylltu.
Bydd y panel Holi ac Ateb yn cynnwys Jamie Jenkins o National Youth Dance Wales, Zosia Jo …. o Groundwork Pro, Tracey Brown o Rubicon Dance a Rhaglen Hyfforddiant Cymru Gyfan.

Trefn rhoddion sydd gan Ymarfer Corfforol Byw. Os oes gennych incwm ar hyn o bryd mae croeso i chi wneud rhodd ond dydyn ni ddim yn disgwyl taliad gan unigolion llawrydd sydd a’i hincwm yn dioddef o achos COFID 19.

Os yw broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â Dosbarthiadau Groundwork, cysylltwch â groundworkprocardiff@gmail.com er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol.

 

Latest from the blog

Diweddariad Tasglu Llawrydd Cymru

Mae Tasglu Llawrydd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar Dawns yng Nghymru. Deborah Light sydd wedi ysgrifennu’r adroddiad gyda mewnbwn eang gan y sector. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dau faes ffocws:   Y tangyllido cronig gan CCC ar gyfer Dawns yng Nghymru, fel y gwelir o’r data a’r ystadegau, sy’n cyfateb i, ac a gymhlethir…

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r bennod gyntaf yn fyw! Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a pha sifftiau sydd gennym ac yr…

Read more