Taith ArdawsLawrDan-Tanffyrdd, isffyrdd a thrwy rhai o barthau Casnewydd – lleoedd sy’n dal i fod yn rhydd o’r camera gwyliadwriaeth sy’n bodoli ymhobman. Roedd lleoedd yn aml yn edrych yn ormodol; ‘Mannau Negyddol’ nad ydyn nhw’n gwahodd lingering neu loetran. Mannau sy’n cael eu symud drwodd yn hytrach nag aros ynddynt. Mannau sy’n gartref i rai, tiroedd dympio i eraill.

Tynnu cyfeiriadol, llonyddwch, ffitio mewn, ddim yn ffitio fewn. BOD yn rhywle ‘arall’,

wedi’i gysgodi gan ddatblygiad ac esgeulustod. Dod o hyd i’r bylchau ….

Mapio,
           ail-fapio,
mapio’r corff,
sgwrs gyda’r awyr.

Mae yn ysbryd Hwyl, Chwilfrydedd a Rhyddid i grwydro.

Mae hefyd yn nod i’r anweledig, yr or-edrych a’r OuTsider.

HOODY

… Gadewch i ni ei galw hi’n Hoody.

Mae Hoody yn gymeriad a ddaeth i mewn i BEing ryw ddeng mlynedd yn ôl-ish …. ‘ish’

oherwydd natur elastig Amser.

 

Wrth iddi symud trwy amser, mae amser yn symud trwyddi … ym mhlygiadau y byd, yn dad-blygu, yn plygu, yn datblygu ….

Mae hi’n ddienw, yn ddi-wyneb, yn gorff â naratifau sy’n gwrthdaro, weithiau LLawN, ar adegau eraill, Gwag –

yn preswylio ‘a small region of the continuous variation in the wider ChAoSmos we like to call the world’.

(Marcus A Doel – Gwyddoniaeth Ofodol ar ôl Dr Seuss & Giles Deleuze).

 

 

 

 

 

Mae “Groundwork Presents:” yn gomisiwn misol i artistiaid guradu gwaith ar-lein. Nod y comisiwn hwn yw ehangu safbwyntiau artistig a chefnogi cyfnewid creadigol.

Latest from the blog

Artist self portrait photo. A white female with auburn long hair tucked behind her ears. A smaller childlike shadow is cast against the cream wall behind

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r ail bennod bellach yn Fyw!  Y Gyfres Ardd: Lara Ward Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a…

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

Read more