DE RIVA MUMMA – INCUBATED yn deillio o had syniad a gododd gyntaf yn ystod prynhawn creadigol ar Ddiwrnod Haf Dwys Jasmin Vardimon UK 2019, ac a gafodd ei daflu a’i berfformio fel unawd deg munud yn Groundspace Bonanza Groundground Pro’s 2019. Yn hyn, ymgorfforodd Krystal iaith symud môr-forwyn a symud ei ffurfiau mynegiant i wyrdroi a gwrthryfela yn erbyn disgwyliadau o harddwch benywaidd (a ragamcanir yn nodweddiadol ar forforwyn).

Ar ôl colli’r cyfle i gael grant ymchwil a datblygu i ddatblygu’r syniad hwn oherwydd Covid19, defnyddiodd Krystal ran o’i Grant Sefydlogi Unigolyn Cyngor Celfyddydau Cymru i roi cnawd allan a datrys y themâu sy’n dod i’r amlwg yn y gwaith hwn, gan flasu syniadau newydd ar gyfer cynnwys adeiladu. Yn yr amodau cloi, digwyddodd hyn i raddau helaeth o’i fflat bach un ystafell wely, ond wrth i’r cyfyngiadau leddfu, llwyddodd Krystal i ddwyn llond llaw o oriau stiwdio yn ystod wythnosau olaf y cyfnod hwn. Mae Groundwork Presents yn darparu llwyfan cyhoeddus i rannu rhai o’r syniadau a’r themâu a ddaeth i’r amlwg yn ystod yr amser hwn.

Fe’ch gwahoddir yn gynnes a’ch annog i adael unrhyw sylwadau, meddyliau, cwestiynau am y gwaith trwy e-bost i: krystaldawncampbelldance@gmail.com

 

 

Deunydd pellach i gyd-fynd â’r ffilm …

 

Bwrdd stori gan Ruth Stringer, Dylunydd Gwisgoedd a Set.

Yn ystod sgyrsiau gyda Ruth, daeth dulliau hanesyddol o gyrraedd safonau diwylliannol o harddwch i fyny, a sut yn aml mae yna effeithiau erchyll i’r corff benywaidd, megis rhwymo traed, oedd yn anffurfio traed, defnyddio cemegau cryf a powdrau i wynu’r gwyneb, o ganlyniad byddai pothelli a llosgiadau ar hyd y croen, a corsets oedd yn gwasgu’r asennau olygai bod organau yn cael ei camleoli o fewn y corff. Roedd thema trosfwaol o osod rhywbeth allanol ar y corff benywaidd efo’r bwriad o’i ddal, a’i siapio i gwrdd â esthetig disgwyliedig. Gwnaethom nodi sut gall hwn gael ei weld a’i brofi yn fwy cynnil, ond yn gyffredin iawn o fewn syniadau modern, gorllewinol o harddwch, efo dillad benywaidd tynn a cyfyngol.

Wrth ystyried a chwarae efo’r syniad yma o fod wedi ymrwymo wrth ymchwilio ymhellach i fewn i brofiad dynes ddu o fyw mewn diwylliant dirlawn â delfrydau harddwch ewrocentrig, mi ddaeth thema allweddol o drawsnewid yn ymddangosiadol a dybryd. Dyma ni’n datrys i symud ymlaen gyda’r syniad o gael set fel gwisg a gwisg fel set, un yn dylanwadu ar y llall ac yn newid ffurf trwy achos ac effaith. Mae’r bwrdd stori yma yn offrwm o sut mae Ruth yn gweld beth ni wedi darganfod a trio yn dod at ei gilydd, ac fe fydd yn actio fel templed wrth fynd ymlaen i’r cam nesaf o ymchwil a datblygu.

 

 

Recordiad sain gan Krystal Dawn Campbell

Trawsgrifiad yn Gymraeg: click here

Mae’r darn recordiad yma yn cynnwys casgliad o ddarnau sain wedi’u tynnu o un o lawer o sgyrsiau cafwyd efo menywod du, yn seiliedig yng Nghymru, am eu profiadau o’i delwedd a’i harddwch. Mae croeso i chi rannu unrhyw feddyliau neu ymatebion.(krystaldawncampbelldance@gmail.com)

 

 

Latest from the blog

Artist self portrait photo. A white female with auburn long hair tucked behind her ears. A smaller childlike shadow is cast against the cream wall behind

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r ail bennod bellach yn Fyw!  Y Gyfres Ardd: Lara Ward Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a…

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

Read more