Dosbarth Ymarfer Corfforol wedi eu recordio, gyda Ffion Campbell-Davies

Mae’r arfer symud hwn yn cynnws tair rhan.

Gan gymryd ysbrydoliaeth o Dechneg Qigong, Yoga a Gaga.

Yn gyffredinol, mae’r gweithdy cyfan hwn yn defnyddio dull myfyriol, fel fy agwedd bersonol tuag at unrhyw waith rwy’n ei greu.

Mewn cyferbyniad â fy hyfforddiant sefydliadol lle rhoddwyd straen a thensiwn uchel ar fy nghorff, rwyf bellach yn gweithio o ochr arall y sbectrwm yn edrych i hyfforddi fy meddwl a’m corff trwy ddulliau cyfannol myfyriol lle mae’r system nerfol yn hamddenol ac yn barod i gadw ystod o wybodaeth, gyda’r bwriad ymwybodol i wrando ar y corff yn hytrach na gorfodi ddisgyblaeth arno.

 

Rhan 1

Mae’r gyfres ran gyntaf yn cynnwys ymarfer Qigong penodol o’r arddull Shengzhen. I gael mwy o wybodaeth am hyn gallwch ymweld â’u gwefan; shenzhen.org

Rwy’n defnyddio Qigong yn fy ymarfer personol i ddyfnhau fy nghadwraeth ynni a lles meddyliol ar gyfer gweithiau perfformiadol sy’n gwthio ac yn herio fy ffiniau.

Rhan 2

Mae’r ail gyfres symud wedi’i hysbrydoli gan hyfforddiant ioga a chrefft ymladd. Dod o hyd i’r cydbwysedd rhwng cryfhau’r corff, y cyhyrau, osgo / aliniad ysgerbydol a chryfhau’r meddwl ar gyfer dygnwch meddyliol.

Rwy’n gweld bod yr arferion hyn yn hynod effeithiol yn fy ngwaith pan fydd yn rhaid i mi wthio’r corff a herio fy nygnwch corfforol / meddyliol ac emosiynol wrth agosáu at waith atgofus / arbrofol / hir neu wleidyddol.

 

Rhan 3

Mae’r gyfres symud olaf yn waith byrfyfyr dan arweiniad; dull tebyg i dechneg gaga o’m diddordebau fy hun wrth archwilio posibiliadau a rhinweddau o fewn llif symud. Defnyddio ymwybyddiaeth delweddu a deallusrwydd synhwyraidd i wahaniaethu profiadau amrywiol o fewn symudiad.

Mae hwn yn ddull yr wyf yn parhau i’w ddefnyddio i bontio rhwng gwahanol ddisgyblaethau symud. Ehangu, ymledu a darganfod ystod o weadau a rhinweddau yn y corff.

Mae Ymarfer wedi’i recordio ymlaen llaw yn un llinyn o raglen gyfredol Groundwork y gallwch chi gael gafael ynddo pan fo’n gyfleus i chi ac i ddod yn ôl ato wedyn. Bydd yr ymarferion hyn ar gael ar ein wefan am 6 mis.

Bydd y sawl sydd yn cymryd rhan yn gwneud felly ar ei fenter ei hun a bydd yn gyfrifol am ei ddiogelwch ei hun tra’n cymryd rhan yn y dosbarthiadau. Fydd Groundwork ddim yn gyfrifol am unrhyw ddamwain na niwed.

Trefn rhoddion sydd gan Ymarfer Corfforol Byw. Os oes gennych incwm ar hyn o bryd mae croeso i chi wneud rhodd ond dydyn ni ddim yn disgwyl taliad gan unigolion llawrydd sydd a’i hincwm yn dioddef o achos COFID 19.

Os yw broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â Dosbarthiadau Groundwork, cysylltwch â groundworkprocardiff@gmail.com er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol.

 

Latest from the blog

Artist self portrait photo. A white female with auburn long hair tucked behind her ears. A smaller childlike shadow is cast against the cream wall behind

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r ail bennod bellach yn Fyw!  Y Gyfres Ardd: Lara Ward Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a…

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

Read more