Ymarfer Sain gyda Cai Tomos

“Dwi’n gobeithio bydd y sgoriau sain hyn fel priciau tân i’r corff a’r dychymyg. Mae’r sgoriau yn rhyw fath o gydymaith i’r sawl yn ein plith sydd yn treulio amser ar ei ben ei hun mewn llefydd. Mae’n un o sawl ffordd o agor drysau i’r ddeialog rhwng y synhwyrau, y dychymyg, a mynegiant corfforol.

Does dim un ffordd benodol o ymateb i’r geiriau, delweddau a gwahoddiadau dwi’n eu cynnig. Yn ystod yr ymarfer dwi’n eich gwahodd i ddilyn beth sydd yn ddefnyddiol i chi ei ddilyn. Efallai byddwch chi’n symud drwy’r amser neu bod yn llonydd, neu’r ddau. Y bwriad ydy cyfeirio tuag at beth all esgor ar deunydd, a hynny ag ysbryd meddwl y dechreuwr, ac amynedd ynghylch dirgelwch y corff a’r dychymyg.

Wrth i’r sgôr sain symud ymlaen gall fod yn ddefnyddiol i ddychwelyd i’r anadl lle bo angen fel y gallwch barhau â chysylltiad i’r bywiogrwydd posib yn y cysylltiadau rhwng y synhwyrau a’r dychymyg wrth iddyn nhw newid. Mae’r meddwl mwddrwg weithiau yn dymuno ymuno mewn sawl ffordd. Gallwn wrthod ei gynnig â grâs a rhoi ein sylw rhywle arall. Mae’r sgoriau sain i gyd yn fynedfa syml i mewn i weithredoedd creadigol dwi’n gobeithio bydd yn ein symud ni i mewn i sgwrs gyda’n hunain creadigol.”

Mae’r sgôr hwn ar gael yn Gymraeg neu Saesneg (dolen i’r tudalen arall)

Mae Ymarfer wedi’i recordio ymlaen llaw yn un llinyn o raglen gyfredol Groundwork y gallwch chi gael gafael ynddo pan fo’n gyfleus i chi ac i ddod yn ôl ato wedyn. Bydd yr ymarferion hyn ar gael ar ein wefan am 6 mis o’u dyddiad rhyddhau.

Bydd y sawl sydd yn cymryd rhan yn gwneud felly ar ei fenter ei hun a bydd yn gyfrifol am ei ddiogelwch ei hun tra’n cymryd rhan yn y dosbarthiadau. Fydd Groundwork ddim yn gyfrifol am unrhyw ddamwain na niwed.

 

Trefn rhoddion sydd gan Ymarfer Corfforol Byw. Os oes gennych incwm ar hyn o bryd mae croeso i chi wneud rhodd ond dydyn ni ddim yn disgwyl taliad gan unigolion llawrydd sydd a’i hincwm yn dioddef o achos COFID 19.

Os yw broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â Dosbarthiadau Groundwork, cysylltwch â groundworkprocardiff@gmail.com er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol.

 

Latest from the blog

A white onion seed flower in the process of opening

Hadau ar led – Galwau agored

Disgrifiad Sain   Mae’n bleser gan Groundwork gynnig tri preswyliad â thal i artistiaid dawns / symud yng Nghymru, i’w gwblhau ym mis Tachwedd. Gall y cyfnod preswyl fod ar sawl ffurf; rydym am iddo gael ei lunio gennych chi a’ch ymholiadau artistig cyfredol. Nid oes angen iddo gael ei yrru gan gynnyrch, ond gall…

Cronfa Adfer Diwylliannol

Cronfa Adfer Diwylliannol https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy Mae Llywodraeth Cymru yn agor y Gronfa Adferiad Diwylliannol ar gyfer gweithwyr llawrydd dydd Llun, y 5ed Hydref. Os yn gymwys, gall gweithwyr llawrydd dderbyn grant o £ 2500. Mae’r gwiriwr cymhwysedd yma. Bydd yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin, a bydd ail rownd mewn ychydig wythnosau (dyddiad i’w…

Read more