2 fetr – Cyfarfod: Cynigir gan Deborah Light Dydd Gwener y 25ain o Fedi 10:30-11:30 yb

@ Thompsons Park, Canton, Caerdydd

Dychmygwch os fyddai’r rheol dwy fetr yn declyn coreograffig……..

Fframwaith i ddod ar draws ei gilydd, rhyngweithio, ymateb, synhwyro, teimlo a symud.

 

O Fedi’r 21ain cynigir sgôr syml yma.

Darllenwch y cythruddiadau o flaen llaw a chwrdd yn Thompsons Park am 10:30yb, dydd gwener y 25ain o Fedi.

(Cadwch lygaid ar cyfryngau cymdeithasol rhag ofn bod tywydd gwael).

Mae hwn yn agored i unrhyw un sydd â rhywfaint o brofiad symud.

 

I fwcio lle ar gyfer y 25ain anfonwch ebost atom ar groundworkprocardiff@gmail.com efo eich enw a rhif ffon fel bod gennym eich manylion. Edrych ymlaen i’ch gweld chi gyd!

Latest from the blog

Sgôr Awyr Agored Deborah

2 fetr – Cyfarfod Cynigiwyd gan Deborah Light Dydd Iau 24ain Medi 10.30-11.30yb Parc Thompsons, Canton, Caerdydd   Dychmygwch bod y rheol pellter 2m yn offeryn coreograffig …… .. fframwaith ar gyfer dod ar draws ei gilydd, rhyngweithio, ymateb, synhwyro, teimlo a symud.   Dyma wahoddiad i ymuno â mi ym Mharc Thompsons a dilyn…

Shadow of man standing in river, the neck of his guitar visible, sunlight dappling onto the pebbled stream bed and an outline of a portrait created through a yellow cable laying in the water

afon cosmig – lluwch mewn 3 symudiad

A drift and compositional exercise created by Simon to explore your locality, with an opportunity to share your reflections – writing, recordings, drawings.

Read more