2 fetr – Cyfarfod

Cynigiwyd gan Deborah Light

Dydd Iau 24ain Medi 10.30-11.30yb

Parc Thompsons, Canton, Caerdydd

 

Dychmygwch bod y rheol pellter 2m yn offeryn coreograffig …… .. fframwaith ar gyfer dod ar draws ei gilydd, rhyngweithio, ymateb, synhwyro, teimlo a symud.

 

Dyma wahoddiad i ymuno â mi ym Mharc Thompsons a dilyn y sgôr a gynigir isod. Y gwahoddiad yw:

i gwrdd Mewn Bywyd Go Iawn,

i gael eich hun mewn perthynas ag eraill,

i symud gydag ymreolaeth (cyn lleied neu gymaint ac mewn ffordd rydych chi’n ei dewis)

i ddawnsio ychydig – gyda’n gilydd

 

Mae’r sgôr yn fwriadol fach iawn fel y gall pob un ohonom ei ddal yn ein atgofion a symud trwyddo yn ddi-eiriau. Efallai yr hoffech chi gael oriawr neu ffôn gyda chi a / neu osod larymau i ysgogi eich taith trwy’r sgôr, (efallai na fyddwn ni bob amser yn weladwy i’n gilydd).

 

Trowch i’r dde wrth fynd i mewn i Barc Thompsons o Ffordd Romilly a chasglu ar y cae isaf y tu ôl i Bloc (y siop goffi).

 

10.30 Cyfarfod:
Munud i gyfarch eich gilydd, byddaf yn ailadrodd y sgôr ac yn gallu ateb unrhyw gwestiynau.
Gwnewch yr hyn sydd ei angen arnoch chi – dod o hyd i’ch hun yn gorfforol – gan gydnabod ein bod gyda’n gilydd.

10.45 Clwstwr:
Symud yn y gofod a dod o hyd i leoedd i orffwys mewn perthynas â’n gilydd.
Gan ddefnyddio cyflymder, gofod, cyfarwyddiadau i gweithredu’r cysylltiadau rhyngom.

11.00 Taith: O’r parc isaf i fyny i’r cae uchaf
Dod o hyd i’ch hun mewn perthynas ag eraill wrth i chi deithio trwy’r tirwedd.

11.15 Dawns gyda’n gilydd: Ar y cae uchaf
Symud tuag at ac i ffwrdd o’n gilydd gyda gwahanol rannau o’n cyrff/ni’n hunain.
Gêm yw hon.

11.30 Sgwrs: arhoswch os dymunwch.

Fel rheol, mae rheolau coreograffig yno i gael eu torri, ond gofynnwn ichi gadw at y rheol pellter 2 fetr a pheidiwch â mynychu os ydych yn sâl neu’n arddangos unrhyw symptomau Covid 19.

 

Mae hwn yn agored i unrhyw un sydd â rhywfaint o brofiad symud.

Mae archebu’n hanfodol, os hoffech chi fynychu anfonwch e-bost at groundworkprocardiff@gmail.com gyda’ch enw a’ch rhif ffôn.

 

Latest from the blog

Diweddariad Tasglu Llawrydd Cymru

Mae Tasglu Llawrydd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar Dawns yng Nghymru. Deborah Light sydd wedi ysgrifennu’r adroddiad gyda mewnbwn eang gan y sector. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dau faes ffocws:   Y tangyllido cronig gan CCC ar gyfer Dawns yng Nghymru, fel y gwelir o’r data a’r ystadegau, sy’n cyfateb i, ac a gymhlethir…

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r bennod gyntaf yn fyw! Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a pha sifftiau sydd gennym ac yr…

Read more