Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid

Mae’r bennod gyntaf yn fyw!

Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo.

Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a pha sifftiau sydd gennym ac yr ydym yn eu gwneud yn yr amser hwn lle mae llawer o gynyrchiadau wedi’u cynllunio a chydweithrediadau posibl wedi’u gohirio.

Pennod 1: Caroline Sabin – Yn y bennod gyntaf o’r sgyrsiau wedi’u golygu, dw i’n siarad efo Caroline Sabin, o Gaerdydd, yn Thompson Park, Caerdydd. 

Ymunwch â ni wrth i ni lywio adrannau o sgwrs sy’n eistedd yn rhywle yng nghanol ein bywydau personol a phroffesiynol. Wrth drafod y cynyrchiadau y byddem wedi bod yn gweithio arnynt gyda’n gilydd, ein strategaethau ymdopi mewn ymateb i’r cyfnod hwn o absenoldeb ar y cyd, meistroli’r grefft o ‘ymarfer eistedd’ myfyriol, darganfod Feldenkrais, ein datblygiadau personol a’n syniadau am y celf nad ydym eto i’w gwneud.

*Recordiwyd Medi y 15ed 2020.

Gwrandwch yma

Y Gyfres Ardd: Sgyrsiau Artist efo Caroline Sabin

Trawsgrifiad Sgwrs yma

 

 

Yn yr ail bennod o’r podcast fyddaf yn siarad efo Jo Fong.

Dolenni:

www.carolinesabin.co.uk

www.laraward.co.uk

www.digitalflesh.co.uk

Latest from the blog

Artist self portrait photo. A white female with auburn long hair tucked behind her ears. A smaller childlike shadow is cast against the cream wall behind

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r ail bennod bellach yn Fyw!  Y Gyfres Ardd: Lara Ward Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a…

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

Read more