Bwrsariaethau Gofal Creadigol

Oes agwedd o’ch gwaith hoffech chi gael cefnogaeth ynddi?

Oes rhywun y gallai sgwrs â fe/hi fod yn gefnogol yn hyn o beth?

Mae ein Bwrsariaethau Gofal Creadigol yn gronfeydd meicro i’ch galluogi i gael hyd i gefnogaeth. Efallai’ch bod chi am ddatblygu eich arferion dysgu, angen cyngor gan gynhyrchydd, mentora creadigol neu…? Dywedwch wrthon ni beth sydd eisiau arnoch chi.

Os nad ydych chi’n siŵr pwy yw’r person iawn i roi cymorth gallwn ni hefyd roi cyngor ar hynny. 

 

Rydyn ni wedi rhannu’r cyfan yn ddarnau o £50 sydd i’w gweld gennym ni fel sgwrs hyd awr lle rydych chi’ch dau, chi a’r mentor yn cyfathrebu, ill dau yn derbyn £25 am eich amser. Gallwch wneud cais am faint fynnwch chi o sgyrsiau, ond i chi gofio bod uchafswm y cyfan bob mis gennym yn £200.

Mae cynllun Bwrsariaethau Gofal Creadigol ar agor o Awst i Ragfyr 2020.

Diolch o galon i Gyngor y Celfyddydau am hyrwyddo’r gronfa.

 

 

 


Latest from the blog

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

a red tiled corner kitchen surface with sweet potatoes an acorn squash and various fresh vegetables

Becky Johnson, Artist Hadau ar Led

Becky Johnson Artist Hadau ar Led Medi 2020  Didi’s Cookbook Mae Didi’s Cookbook yn archwilio syniadau yn ymwneud â llyfr coginio a ysgrifennodd fy Nhaid i mi. Mae’r llyfr bywgraffyddol hwn wedi’i lenwi â ryseitiau, anecdotau ac awgrymiadau o bob cwr o’r byd. Mae’r darn yn archwilio nid yn unig sut rydym yn gweithio gyda…

Read more