afon cosmig

lluwch mewn 3 symudiad

Ymarfer lluwch a chyfansoddiadol wedi’i greu gan Simon er mwyn i chi archwilio eich ardal – a cyfle i rannu eich myfyrdodau – ysgrifenu, recordio neu ddarlunio.

 

Mae drifft yn ffordd i symud, sy’n cael ei gario gan heddluoedd y tu allan. Yn ddiamod, canolbwynt y drifft hwn yw caniatáu i’ch hun gael eich tywys gan yr elfennau rydych chi’n dod ar eu traws yn eich amgylchedd wrth i chi symud trwyddo, ynghyd â’r recordiadau afon hyn a wneir gyda gitâr barod ar Afon Dulais.

Mae’r darn hwn yn digwydd mewn 3 symudiad parhaus. Efallai y byddwch yn penderfynu defnyddio hyd cyfan y recordiad i gyd-fynd â drifft, neu ddefnyddio ei segmentau arwahanol, byrrach.

Mae afon cosmig yn cynnig ffordd o archwilio’ch cymdogaeth, eich gardd, y tu mewn i’ch cartref – ar eich pen eich hun, neu yng nghwmni ffrind neu gymdeithion (gallai hyn fod yn yr un lle corfforol, neu o bell – dechreuwch y recordiadau ar yr un pryd ). Fel arall efallai y byddwch chi’n penderfynu eistedd yn rhywle gyda’r llygaid ar gau a’r meddwl yn drifftio, gan ddefnyddio’r recordiadau i gynnig byd i chi symud drwyddo…

 

Rwy’n argymell eich bod chi’n gwrando ar y recordiadau hyn trwy glustffonau, ac yn troi’r gyfrol i .5 neu .6 yn dibynnu ar ba mor uchel yw’ch dyfais (mae hyn er mwyn i chi glywed cymysgedd o’r sain wedi’i recordio ar y cyd â synau byw eich amgylchedd).

 

Byddwch yn wyliadwrus os ydych chi’n cerdded mewn man adeiledig neu’n agos at ffyrdd ac ati.

 

afon cosmig yw’r ddiweddaraf mewn cyfres o recordiadau maes byrfyfyr a wnaed ar Afon Dulais, yn agos at fy nghartref yn Abercych, Sir Benfro, gan ddefnyddio stratocaster fender i ddal a mynegi dawns barhaus, gyfnewidiol yr afon hon a’i lle mewn ardal ehangach.

 

Gadewch ni wybod lle mae’r sgôr yn eich cymryd chi, i lle fyddwch chi’n drifftio.

 

Simon Whitehead

18fed o Fedi 2020

 

http://simonwhitehead.net/

2channel

Latest from the blog

Diweddariad Tasglu Llawrydd Cymru

Mae Tasglu Llawrydd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar Dawns yng Nghymru. Deborah Light sydd wedi ysgrifennu’r adroddiad gyda mewnbwn eang gan y sector. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dau faes ffocws:   Y tangyllido cronig gan CCC ar gyfer Dawns yng Nghymru, fel y gwelir o’r data a’r ystadegau, sy’n cyfateb i, ac a gymhlethir…

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r bennod gyntaf yn fyw! Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a pha sifftiau sydd gennym ac yr…

Read more