Mewn ymateb i ymgyrch ddadleuol y llywodraeth ‘Re-skill, Re-think, Re-boot’, mae Indigo yn ymchwilio ac yn rhannu eu harchwiliad o lafur llaw fel rhan o’u harfer. Disgrifio’r haenau o wybodaeth sydd wedi ymgolli yn y corff trwy’r amser helaeth a dreulir yn gweithio ac yn dawnsio, ac yn gweithio ar ddawnsio. Cwestiynu’r corff egoless, edrych ar y corff fel arf.

Wedi’i ffilmio a’i olygu gan Indigo Tarran, mentora gan Eddie Ladd

Cyfraniadau Synau gan Piers Patridge

Cefnogwyd y greadigaeth trwy Breswyliad Gwasgaredig SEED Groundwork Pro ym mis Tachwedd 2020

Latest from the blog

Artist self portrait photo. A white female with auburn long hair tucked behind her ears. A smaller childlike shadow is cast against the cream wall behind

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r ail bennod bellach yn Fyw!  Y Gyfres Ardd: Lara Ward Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a…

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

Read more