Mae’n bryd rhoi ymweliad â Miss B.! Beth mae hi wedi bo

d yn ei wneud, tybed? Ydy hi wedi bod yn ymddwyn fel y dylai dynes weddus?

Sut ddylai “dynes weddus” ymddwyn? Dyma’r cwestiwn allweddol y mae Gaia wedi bod yn ei archwilio gyda’i chymeriad, Miss B.

Mae cymdeithas yn gosod cymaint o gyfyngiadau ar sut y dylai menywod ymddwyn, y syniad o fod yn iawn ac yn berffaith. Ydyn ni’n llai o ddynes os dewiswn i beidio cydymffurfio?

Creuwyd a Chyfarwyddwyd gan Gaia Cicolani, mentora gan Maria Carolina Vieira.

Cefnogwyd y greadigaeth trwy Breswyliad Gwasgaredig SEED Groundwork Pro ym mis Tachwedd 2020.

Latest from the blog

Artist self portrait photo. A white female with auburn long hair tucked behind her ears. A smaller childlike shadow is cast against the cream wall behind

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r ail bennod bellach yn Fyw!  Y Gyfres Ardd: Lara Ward Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a…

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

Read more