Sgôr Awyr Agored Deborah

  2 fetr – Cyfarfod Cynigiwyd gan Deborah Light Dydd Iau 24ain Medi 10.30-11.30yb Parc Thompsons, Canton, Caerdydd   Dychmygwch bod y rheol pellter 2m yn offeryn coreograffig …… .. fframwaith ar gyfer dod ar draws ei gilydd, rhyngweithio, ymateb, synhwyro, teimlo a symud.   Dyma wahoddiad i ymuno â mi ym Mharc Thompsons a dilyn…

  Cwrdd a’r Tîm

  Yn Awst 2020 dyma ni’n cael newid i’r tim, gyda Deborah Light yn sefyll lawr i weithio ar brosiectau eraill dyma ni’n croesawi dwy artist newydd, Jodi Nicholson a Elan Elidyr. (Cliciwch ar y lluniau i ddod i nabod pawb).

  A white onion seed flower in the process of opening

  Hadau ar led – Galwad Agored

  Groundwork are delighted to offer three paid residencies to dance/movement artists based in Wales, to be completed between September and October 2020.

  Datganiad gan Deborah Light

  Ddiwedd y mis byddaf yn gadael tîm Groundwork ac fe fydd dau aelod arall yn ymuno gyda Zosia Jo, a Lara. Rwyf wedi bod yn rhan o Groundwork ers y cychwyn cyntaf yn 2015 ac rwy’n credu nawr ei bod yn bryd cael golwg newydd ar bethau, o ran Groundwork a minnau ill dau. Mae…

  Ymunwch â thîm Groundwork – galwad agored

  Ymunwch â thîm Groundwork – galwad agored Mae Groundwork yn gwahodd ceisiadau ar gyfer dwy rôl newydd o fewn tîm Groundwork. Bydd y ddwy rôl yn gweithio o bell er mwyn cefnogi rhaglenni, curadu, rheoli, marchnata a chyflwyno ein rhaglen Sefydlogi. Manylion y cytundeb Cytundeb 5 mis (gyda’r potensial o ymestyniad yn dibynnu ar ariannu…

  Gweithlu llawrydd theatr a pherfformio’r DU

  Er mwyn cefnogi artistiaid dawns llawrydd yng Nghymru, mae Rubicon a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (CDCCymru) wedi arwyddo’r llythyr hwn, ac wedi ymrwymo i dalu artist llawrydd i fod yn rhan o’u ‘gweithlu llawrydd theatr a pherfformio’r DU’.   Bu i Groundwork gychwyn y rhaglen gyda Rubicon a CDCCymru. Mae Groundwork yn cefnogi ‘dawnswyr, symudwyr…

  An Apology

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain. Dear dancers, movers and makers, A couple of days ago we shared a list of links to work by dance artists of colour and diverse heritage. It has been brought to our attention that this was inappropriate, unwelcome and a performative demonstration.…

Latest from the blog

Artist self portrait photo. A white female with auburn long hair tucked behind her ears. A smaller childlike shadow is cast against the cream wall behind

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r ail bennod bellach yn Fyw!  Y Gyfres Ardd: Lara Ward Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a…

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

Read more