A white onion seed flower in the process of opening

  Hadau ar led – Galwad Agored

  Mae Groundwork yn falch iawn o allu cynnig tri chyfnod preswyl i artistiaid dawns/symud sy’n gweithio yng Nghymru, i’w cwblhau rhwng Medi a Hydref.  Gall gyfnod preswyl ddigwydd ar sawl ffurf: rydyn ni am iddo gael ei ffurfio ganddoch chi a’r ymchwil celfyddydol cyfredol. Does dim rhaid i’r cymhelliant fod ar gyfer cynhyrchiad penodol, ond…

  Datganiad gan Deborah Light

  Ddiwedd y mis byddaf yn gadael tîm Groundwork ac fe fydd dau aelod arall yn ymuno gyda Zosia Jo, a Lara. Rwyf wedi bod yn rhan o Groundwork ers y cychwyn cyntaf yn 2015 ac rwy’n credu nawr ei bod yn bryd cael golwg newydd ar bethau, o ran Groundwork a minnau ill dau. Mae…

  Ymunwch â thîm Groundwork – galwad agored

  Ymunwch â thîm Groundwork – galwad agored Mae Groundwork yn gwahodd ceisiadau ar gyfer dwy rôl newydd o fewn tîm Groundwork. Bydd y ddwy rôl yn gweithio o bell er mwyn cefnogi rhaglenni, curadu, rheoli, marchnata a chyflwyno ein rhaglen Sefydlogi. Manylion y cytundeb Cytundeb 5 mis (gyda’r potensial o ymestyniad yn dibynnu ar ariannu…

  Gweithlu llawrydd theatr a pherfformio’r DU

  Er mwyn cefnogi artistiaid dawns llawrydd yng Nghymru, mae Rubicon a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (CDCCymru) wedi arwyddo’r llythyr hwn, ac wedi ymrwymo i dalu artist llawrydd i fod yn rhan o’u ‘gweithlu llawrydd theatr a pherfformio’r DU’.   Bu i Groundwork gychwyn y rhaglen gyda Rubicon a CDCCymru. Mae Groundwork yn cefnogi ‘dawnswyr, symudwyr…

  An Apology

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain. Dear dancers, movers and makers, A couple of days ago we shared a list of links to work by dance artists of colour and diverse heritage. It has been brought to our attention that this was inappropriate, unwelcome and a performative demonstration.…

  2nd of June

  ARTISTS SHARE THEIR WORK – Laila Diallo

  ACW clarification re. Stabilisation for Individuals

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain. ACW have released further guidance around the need to earn 50% of income from freelance work and/or arts work which means some people who thought they were ineligible may in fact be eligible: Point 11: https://arts.wales/sites/default/files/2020-06/Additional%20Clarifications%20-%20Individuals%20Stabilisation%20Fund.pdf The guidelines are not subject…

Latest from the blog

A white onion seed flower in the process of opening

Hadau ar led – Galwad Agored

Mae Groundwork yn falch iawn o allu cynnig tri chyfnod preswyl i artistiaid dawns/symud sy’n gweithio yng Nghymru, i’w cwblhau rhwng Medi a Hydref.  Gall gyfnod preswyl ddigwydd ar sawl ffurf: rydyn ni am iddo gael ei ffurfio ganddoch chi a’r ymchwil celfyddydol cyfredol. Does dim rhaid i’r cymhelliant fod ar gyfer cynhyrchiad penodol, ond…

Read more