Becky Johnson

Artist Hadau ar Led Medi 2020 

Didi’s Cookbook

Photo of Becky JohnsonMae Didi’s Cookbook yn archwilio syniadau yn ymwneud â llyfr coginio a ysgrifennodd fy Nhaid i mi.

Mae’r llyfr bywgraffyddol hwn wedi’i lenwi â ryseitiau, anecdotau ac awgrymiadau o bob cwr o’r byd.

Mae’r darn yn archwilio nid yn unig sut rydym yn gweithio gyda thestun ond hefyd sut y gallwn ddefnyddio cyfrwng arall (h.y. llyfr coginio) i archwilio’r syniad o alar.

Cysyniad a symudiad gan Becky Johnson

Fideograffeg gan Julia Spencer

 

 

 

Linc i’r ffilm:

 

Linc i’r blog:

www.beckyjohnsondance.com

Latest from the blog

Artist self portrait photo. A white female with auburn long hair tucked behind her ears. A smaller childlike shadow is cast against the cream wall behind

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r ail bennod bellach yn Fyw!  Y Gyfres Ardd: Lara Ward Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a…

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

Read more