Mae’n bleser gan Groundwork Pro allu cynnig nifer fechan o grantiau er mwyn caniatáu mynediad ehangach i’w digwyddiadau yn Nghaerdydd. Mae’r grantiau ar gael i artistiaid dawns yn Nghymru yn unig.

Mae’r grantiau yma ar agor i geisiadau a byddan nhw’n cael eu dosbarthu ar sail y cyntaf i’r felin rhwng Mis Medi 2017 a Gorffennaf 2018.

Mae’r grant yn addas er mwyn cwrdd â chostau, sydd yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

  • Costau teithio a chostau llety sylfaenol ar gyfer ymarferwyr sydd wedi’u lleoli y tu allan i Gaerdydd
  • Costau sydd yn ymwneud â hyrwyddo hygyrchedd i artistiaid anabl e.e costau gofalwr / cefieithydd / dehonglydd / dehonglydd sein / cludiant addas
  • Costu gofal plant.

Nodwch nad ydym yn gallu cynnig y cyllid yma ar gyfer costau y digwiddiadau eu hunain ac mai darpariaeth ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio yng Nghymru yn unig ydyw.

Cronfa gyllid fechan yw hon felly gofynnwn i chi gadw’r treuiau mor isel â phosib er mwyn i ni allu cynnig y cyfle i gymaint o bobl â phosib. Gallwn ddarparu cyllid ar gyfer yr opsiwn rhataf posib pe byddech yn ymgeisio am gostau teithio neu lety. Gallwn gynnig 20c y filltir ar gyfer costau petrol neu ddisel. Gallwn gynnig hyd at 100% o’r cyllid ar gyfer y £100 cyntaf o fewn unrhyw gais (neu gais sy’n ei ddilyn o fewn yr un tymor); gallwn gynnig hyd at 50% o unrhyw gostau ychwannegol.

Bydd ceisiadau angen eu cymeradwyo gan dîm Groundwork Pro er mwyn cadarnhau a chyfiawnhau’r angen a’r gwerth am arian.
Os hoffech wneud cais am grant cwblhewch y ffurflen isod neu cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn.

Ffurflen Gais Cronfa Gyllid

Diochwn i Gyngor Celfyddydau Cymru a Coreo Cymru am alluogi’r cyllid hwn.

Latest from the blog

Artist Surgeries

With Deborah Light, Friday 14th June, 11am – 1.30pm

Read more