Mae’n bleser gan Groundwork Pro allu cynnig nifer fechan o grantiau er mwyn caniatáu mynediad ehangach i’w digwyddiadau yn Nghaerdydd. Mae’r grantiau ar gael i artistiaid dawns yn Nghymru yn unig.

Mae’r grantiau yma ar agor i geisiadau a byddan nhw’n cael eu dosbarthu ar sail y cyntaf i’r felin rhwng Mis Medi 2017 a Gorffennaf 2018.

Mae’r grant yn addas er mwyn cwrdd â chostau, sydd yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

  • Costau teithio a chostau llety sylfaenol ar gyfer ymarferwyr sydd wedi’u lleoli y tu allan i Gaerdydd
  • Costau sydd yn ymwneud â hyrwyddo hygyrchedd i artistiaid anabl e.e costau gofalwr / cefieithydd / dehonglydd / dehonglydd sein / cludiant addas
  • Costu gofal plant.

Nodwch nad ydym yn gallu cynnig y cyllid yma ar gyfer costau y digwiddiadau eu hunain ac mai darpariaeth ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio yng Nghymru yn unig ydyw.

Cronfa gyllid fechan yw hon felly gofynnwn i chi gadw’r treuiau mor isel â phosib er mwyn i ni allu cynnig y cyfle i gymaint o bobl â phosib. Gallwn ddarparu cyllid ar gyfer yr opsiwn rhataf posib pe byddech yn ymgeisio am gostau teithio neu lety. Gallwn gynnig 20c y filltir ar gyfer costau petrol neu ddisel. Gallwn gynnig hyd at 100% o’r cyllid ar gyfer y £100 cyntaf o fewn unrhyw gais (neu gais sy’n ei ddilyn o fewn yr un tymor); gallwn gynnig hyd at 50% o unrhyw gostau ychwannegol.

Bydd ceisiadau angen eu cymeradwyo gan dîm Groundwork Pro er mwyn cadarnhau a chyfiawnhau’r angen a’r gwerth am arian.
Os hoffech wneud cais am grant cwblhewch y ffurflen isod neu cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn.

Ffurflen Gais Cronfa Gyllid

Diochwn i Gyngor Celfyddydau Cymru am alluogi’r cyllid hwn.

Latest from the blog

Self employed links and Martin’s Money tips

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain. Here are some more links for the self employed:- Martin’s Money Saving Tips re. Chancellor announces help for self employed   Self-employment Income Support Scheme   Coronavirus – help for the self-employed

Seed Commission opportunity from Cardiff Dance Festival

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain. Opportunity to apply for a Seed Commission from Cardiff Dance Festival – Commission details: The aim of the seed commission is to help an individual practitioner, who may have a project company they work through, to develop a proposal for which…

Read more