Mae’n bleser gan Groundwork Pro allu cynnig nifer fechan o grantiau er mwyn caniatáu mynediad ehangach i’w digwyddiadau yn Nghaerdydd. Mae’r grantiau ar gael i artistiaid dawns yn Nghymru yn unig.

Mae’r grantiau yma ar agor i geisiadau a byddan nhw’n cael eu dosbarthu ar sail y cyntaf i’r felin rhwng Mis Medi 2017 a Gorffennaf 2018.

Mae’r grant yn addas er mwyn cwrdd â chostau, sydd yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

  • Costau teithio a chostau llety sylfaenol ar gyfer ymarferwyr sydd wedi’u lleoli y tu allan i Gaerdydd
  • Costau sydd yn ymwneud â hyrwyddo hygyrchedd i artistiaid anabl e.e costau gofalwr / cefieithydd / dehonglydd / dehonglydd sein / cludiant addas
  • Costu gofal plant.

Nodwch nad ydym yn gallu cynnig y cyllid yma ar gyfer costau y digwiddiadau eu hunain ac mai darpariaeth ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio yng Nghymru yn unig ydyw.

Cronfa gyllid fechan yw hon felly gofynnwn i chi gadw’r treuiau mor isel â phosib er mwyn i ni allu cynnig y cyfle i gymaint o bobl â phosib. Gallwn ddarparu cyllid ar gyfer yr opsiwn rhataf posib pe byddech yn ymgeisio am gostau teithio neu lety. Gallwn gynnig 20c y filltir ar gyfer costau petrol neu ddisel. Gallwn gynnig hyd at 100% o’r cyllid ar gyfer y £100 cyntaf o fewn unrhyw gais (neu gais sy’n ei ddilyn o fewn yr un tymor); gallwn gynnig hyd at 50% o unrhyw gostau ychwannegol.

Bydd ceisiadau angen eu cymeradwyo gan dîm Groundwork Pro er mwyn cadarnhau a chyfiawnhau’r angen a’r gwerth am arian.
Os hoffech wneud cais am grant cwblhewch y ffurflen isod neu cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn.

Ffurflen Gais Cronfa Gyllid

Diochwn i Gyngor Celfyddydau Cymru am alluogi’r cyllid hwn.

Latest from the blog

Artist Surgery Friday 12 July

Zosia Jo will be on available on Friday July 12th, 11am – 1.30pm, after class with Laila Diallo. Do you have a question about our program? Do you want to have an informal chat about what we offer or how you can benefit? Or would you like advice on funding, management or artist development issues?…

LAB Sharing at NDCWales

Week one – Friday 28th June at 3.00pm
Week two – Friday 5th July at 3.00pm.

SEEDS Residency 2018 -Shakeera Ahmun

Groundwork offer paid residencies for Welsh dance artists or those who are based in or have a strong connection with Wales through their work. In December 2018 Shakeera Ahmun, was one of our residency artists at Chapter. ‘My diverse upbringing has strongly influenced me to explore a sense of community and bond, through movement and…

Read more