Mae’n bleser gan Groundwork Pro allu cynnig nifer fechan o grantiau er mwyn caniatáu mynediad ehangach i’w digwyddiadau yn Nghaerdydd. Mae’r grantiau ar gael i artistiaid dawns yn Nghymru yn unig.

Mae’r grantiau yma ar agor i geisiadau a byddan nhw’n cael eu dosbarthu ar sail y cyntaf i’r felin rhwng Mis Medi 2017 a Gorffennaf 2018.

Mae’r grant yn addas er mwyn cwrdd â chostau, sydd yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

  • Costau teithio a chostau llety sylfaenol ar gyfer ymarferwyr sydd wedi’u lleoli y tu allan i Gaerdydd
  • Costau sydd yn ymwneud â hyrwyddo hygyrchedd i artistiaid anabl e.e costau gofalwr / cefieithydd / dehonglydd / dehonglydd sein / cludiant addas
  • Costu gofal plant.

Nodwch nad ydym yn gallu cynnig y cyllid yma ar gyfer costau y digwiddiadau eu hunain ac mai darpariaeth ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio yng Nghymru yn unig ydyw.

Cronfa gyllid fechan yw hon felly gofynnwn i chi gadw’r treuiau mor isel â phosib er mwyn i ni allu cynnig y cyfle i gymaint o bobl â phosib. Gallwn ddarparu cyllid ar gyfer yr opsiwn rhataf posib pe byddech yn ymgeisio am gostau teithio neu lety. Gallwn gynnig 20c y filltir ar gyfer costau petrol neu ddisel. Gallwn gynnig hyd at 100% o’r cyllid ar gyfer y £100 cyntaf o fewn unrhyw gais (neu gais sy’n ei ddilyn o fewn yr un tymor); gallwn gynnig hyd at 50% o unrhyw gostau ychwannegol.

Bydd ceisiadau angen eu cymeradwyo gan dîm Groundwork Pro er mwyn cadarnhau a chyfiawnhau’r angen a’r gwerth am arian.
Os hoffech wneud cais am grant cwblhewch y ffurflen isod neu cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn.

Ffurflen Gais Cronfa Gyllid

Diochwn i Gyngor Celfyddydau Cymru am alluogi’r cyllid hwn.

Latest from the blog

The Welsh Takeover of Independent Dance – What is community?

From the 16th to the 20th September Groundwork took over at I.D. A forerunner of Groundwork and one of a handful of organisations who’ve inspired us with their programming, innovation and artist led model for supporting the professional development of dance artists, I.D is a natural partner for this year’s program. We teamed up with…

Dance Writing?

Do you like writing? Do you like watching dance? Groundwork and Cardiff Dance Festival are offering two aspiring dance writers a festival pass in exchange for blogging about shows and workshops.  You will have access to all shows and discussion events for free, and access to our workshops at our Bursary rate of just £10. In…

The River – Our Fluid Bodies led by Simon Whitehead

A two day workshop which we held in partnership with Dawns i Bawb in Caernarfon, North Wales. The River, our fluid bodies was a 2-day movement workshop that took its motivation from Caernarfon’s two rivers; a place of confluence, a place shaped by the movements and boundaries of water and the possibilities of fluidity- of…

Artists surgery with Zosia Jo – Friday 11th October

After class with Ben McEwen at Chapter, Cardiff Please note, there will be no artists Surgery in September, but on 11th October, Zosia Jo will be available after class at Chapter. Do you have a question about our program? Do you want to have an informal chat about what we offer or how you can…

Artist Surgery Friday 12 July

Zosia Jo will be on available on Friday July 12th, 11am – 1.30pm, after class with Laila Diallo. Do you have a question about our program? Do you want to have an informal chat about what we offer or how you can benefit? Or would you like advice on funding, management or artist development issues?…

LAB Sharing at NDCWales

Week one – Friday 28th June at 3.00pm
Week two – Friday 5th July at 3.00pm.

Read more