Mae’n bleser gan Groundwork Pro allu cynnig nifer fechan o grantiau er mwyn caniatáu mynediad ehangach i’w digwyddiadau yn Nghaerdydd. Mae’r grantiau ar gael i artistiaid dawns yn Nghymru yn unig.

Mae’r grantiau yma ar agor i geisiadau a byddan nhw’n cael eu dosbarthu ar sail y cyntaf i’r felin rhwng Mis Medi 2017 a Gorffennaf 2018.

Mae’r grant yn addas er mwyn cwrdd â chostau, sydd yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

  • Costau teithio a chostau llety sylfaenol ar gyfer ymarferwyr sydd wedi’u lleoli y tu allan i Gaerdydd
  • Costau sydd yn ymwneud â hyrwyddo hygyrchedd i artistiaid anabl e.e costau gofalwr / cefieithydd / dehonglydd / dehonglydd sein / cludiant addas
  • Costu gofal plant.

Nodwch nad ydym yn gallu cynnig y cyllid yma ar gyfer costau y digwiddiadau eu hunain ac mai darpariaeth ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio yng Nghymru yn unig ydyw.

Cronfa gyllid fechan yw hon felly gofynnwn i chi gadw’r treuiau mor isel â phosib er mwyn i ni allu cynnig y cyfle i gymaint o bobl â phosib. Gallwn ddarparu cyllid ar gyfer yr opsiwn rhataf posib pe byddech yn ymgeisio am gostau teithio neu lety. Gallwn gynnig 20c y filltir ar gyfer costau petrol neu ddisel. Gallwn gynnig hyd at 100% o’r cyllid ar gyfer y £100 cyntaf o fewn unrhyw gais (neu gais sy’n ei ddilyn o fewn yr un tymor); gallwn gynnig hyd at 50% o unrhyw gostau ychwannegol.

Bydd ceisiadau angen eu cymeradwyo gan dîm Groundwork Pro er mwyn cadarnhau a chyfiawnhau’r angen a’r gwerth am arian.
Os hoffech wneud cais am grant cwblhewch y ffurflen isod neu cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn.

Ffurflen Gais Cronfa Gyllid

Diochwn i Gyngor Celfyddydau Cymru am alluogi’r cyllid hwn.

Latest from the blog

Groundwork morning classes start back 29th January 2020

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain. Here’s the first block of weekly morning classes to kick start 2020! A lovely heady mix of Contemporary technique and Improv, take your pick and get moving… Wednesday 29th January – Kim Noble – Rubicon, 11am – 12.30pm Friday 7th February…

Read more