* Disgwylir i Chapter ailagor eu stiwdio o’r 2il o Hydref 2020, cysylltwch am wybodaeth bellach.

Mae Groundspace yn gyfle i ddatblygu ymarfer personol, cyfnewid sgiliau a syniadau a chychwyn ar, neu barhau â phroses greadigol.

YN RHAD AC AM DDIM yn Stiwdio Ddawns Chapter, Caerdydd

Bob dydd Gwener

  • 9.30 – 11.30        Cyfnod agored
  • 11.30 – 1.30        Cadwch le o flaen llaw*

Ffurflen gais

Llenwch y ffurflen i gadw’r stiwdio, ar sail cyntaf i’r felin. RHAID ei chadw erbyn dydd Iau yr wythnos ynghynt. Os na, ni allwch ei neilltuo ar eich cyfer chi’ch hunan.

Mae’n gyfle i:

  • Gychwyn ar broses greadigol
  • Rannu gwaith ar y gweill
  • Wahodd eraill i arbrofi gyda’ch syniadau
  • Roi cynnig ar fodd o gydweithio
  • Ysgogi trafodaeth
  • Gynnal eich ymarfer, ac ymarfer eich gwaith

Darbwyllwch ni un ai ydych am rannu’r stiwdio neu beidio.

Os ydych am ei rhannu gallwn roi’r gair ar led.

Offer am ddim – mae National Theatre Wales wedi bod yn ddigon hael i gynnig camera, trybedd ayb i dddefnyddwyr Groundspace. Gofynir i chi gysylltu â Simon Coates er mwyn trefnu codi a dychwelyd offer.

 

Studio Space Booking Form

 

Os ydych am ddatblygu eich ymarfer dysgu neu cychwyn dysgu ar lefel broffesiynol am y tro cyntaf, rydym yn annog chi i ddefnyddio Groundspace i gynnig dosbarth agored a rhannu eich ymarfer.

 

Gall y dosbarthiadau yma gyrmyd lle unrhyw ddydd Gwener nad oes dosbarth ymlaen gennym yn barod a gallwch gynnig un, neu gymaint a deimlwch bod chi angen.

 

Byddwch yn derbyn mentora am ddim gan Zosia Jo.

 

I wneud cais am ddatblygiad athrawon, neu i ddechrau sgwrs am eich ymarfer addysgu, anfonwch e-bost atom – groundworkprocardiff@gmail.com

Latest from the blog

Sgôr Awyr Agored Deborah

2 fetr – Cyfarfod Cynigiwyd gan Deborah Light Dydd Iau 24ain Medi 10.30-11.30yb Parc Thompsons, Canton, Caerdydd   Dychmygwch bod y rheol pellter 2m yn offeryn coreograffig …… .. fframwaith ar gyfer dod ar draws ei gilydd, rhyngweithio, ymateb, synhwyro, teimlo a symud.   Dyma wahoddiad i ymuno â mi ym Mharc Thompsons a dilyn…

Shadow of man standing in river, the neck of his guitar visible, sunlight dappling onto the pebbled stream bed and an outline of a portrait created through a yellow cable laying in the water

afon cosmig – lluwch mewn 3 symudiad

A drift and compositional exercise created by Simon to explore your locality, with an opportunity to share your reflections – writing, recordings, drawings.

Read more