Disgwylir i Chapter ailagor eu stiwdio o’r 2il o Hydref 2020, cysylltwch am wybodaeth bellach.

Mae Groundspace yn gyfle i ddatblygu ymarfer personol, cyfnewid sgiliau a syniadau a chychwyn ar, neu barhau â phroses greadigol.

YN RHAD AC AM DDIM yn Stiwdio Ddawns Chapter, Caerdydd

Bob dydd Gwener

  • 9.30 – 11.15        Cadwch le o flaen llaw
  • 11.45 – 1.30        Cadwch le o flaen llaw

Ffurflen gais

Llenwch y ffurflen i gadw’r stiwdio, ar sail cyntaf i’r felin. RHAID ei chadw erbyn dydd Iau yr wythnos ynghynt. Os na, ni allwch ei neilltuo ar eich cyfer chi’ch hunan.

Mae’n gyfle i:

  • Gychwyn ar broses greadigol
  • Rannu gwaith ar y gweill
  • Wahodd eraill i arbrofi gyda’ch syniadau
  • Roi cynnig ar fodd o gydweithio
  • Ysgogi trafodaeth
  • Gynnal eich ymarfer, ac ymarfer eich gwaith

Darbwyllwch ni un ai ydych am rannu’r stiwdio neu beidio.

Os ydych am ei rhannu gallwn roi’r gair ar led.

Studio Space Booking Form

 

Os ydych am ddatblygu eich ymarfer dysgu neu cychwyn dysgu ar lefel broffesiynol am y tro cyntaf, rydym yn annog chi i ddefnyddio Groundspace i gynnig dosbarth agored a rhannu eich ymarfer.

Gall y dosbarthiadau yma gyrmyd lle unrhyw ddydd Gwener nad oes dosbarth ymlaen gennym yn barod a gallwch gynnig un, neu gymaint a deimlwch bod chi angen.

Byddwch yn derbyn mentora am ddim gan Zosia Jo.

I wneud cais am ddatblygiad athrawon, neu i ddechrau sgwrs am eich ymarfer addysgu, anfonwch e-bost atom – groundworkprocardiff@gmail.com

Latest from the blog

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

a red tiled corner kitchen surface with sweet potatoes an acorn squash and various fresh vegetables

Becky Johnson, Artist Hadau ar Led

Becky Johnson Artist Hadau ar Led Medi 2020  Didi’s Cookbook Mae Didi’s Cookbook yn archwilio syniadau yn ymwneud â llyfr coginio a ysgrifennodd fy Nhaid i mi. Mae’r llyfr bywgraffyddol hwn wedi’i lenwi â ryseitiau, anecdotau ac awgrymiadau o bob cwr o’r byd. Mae’r darn yn archwilio nid yn unig sut rydym yn gweithio gyda…

Read more