Groundspace is free space provided by Chapter every Friday. It’s an opportunity to develop your personal practice, exchange skills and ideas, or to begin or engage in a creative process.

Click on the links below for further info on weekly and monthly opportunities – they are all possible ways of using the space. Alternatively, you can turn up any Friday morning at Chapter, 9.30am to move for yourself, if you haven’t used this before, send us a quick email at groundworkprocardiff@gmail.com:

Studio Space Booking Form

Mae Groundspace yn gyfle i ddatblygu ymarfer personol, cyfnewid sgiliau a syniadau a chychwyn ar, neu barhau â phroses greadigol.

YN RHAD AC AM DDIM yn Stiwdio Ddawns Chapter, Caerdydd

Bob dydd Gwener

  • 9.30 – 11.30        Cyfnod agored
  • 11.30 – 1.30        Cadwch le o flaen llaw*

Ffurflen gais

Llenwch y ffurflen i gadw’r stiwdio, ar sail cyntaf i’r felin. RHAID ei chadw erbyn dydd Iau yr wythnos ynghynt. Os na, ni allwch ei neilltuo ar eich cyfer chi’ch hunan.

Mae’n gyfle i:

  • Gychwyn ar broses greadigol
  • Rannu gwaith ar y gweill
  • Wahodd eraill i arbrofi gyda’ch syniadau
  • Roi cynnig ar fodd o gydweithio
  • Ysgogi trafodaeth
  • Gynnal eich ymarfer, ac ymarfer eich gwaith

Darbwyllwch ni un ai ydych am rannu’r stiwdio neu beidio.

Os ydych am ei rhannu gallwn roi’r gair ar led.

Offer am ddim – mae National Theatre Wales wedi bod yn ddigon hael i gynnig camera, trybedd ayb i dddefnyddwyr Groundspace. Gofynir i chi gysylltu â Simon Coates er mwyn trefnu codi a dychwelyd offer.

 

Latest from the blog

Artist Surgeries

With Deborah Light, Friday 14th June, 11am – 1.30pm

Read more