Yn 2014, ysgogwyd Beth Powlesland i roi tro ar fyd, gymaint yr oedd wedi ei diflasu gan y diffyg hyfforddiant dawns safon proffesiynol yng Nghaerdydd. Nid oedd ar ei phen ei hun yn hyn o beth a ffurfiwyd Groundwork Pro i ymateb i’r galw mawr a’r brwdfrydedd amlwg am hyfforddiant o’r fath. Rydym yn gwmni bychan a arweinir ar y cyd gan ei artistiaid, sef Beth Powlesland, Chloe Loftus, Jessie Brett, Joanna YoungDeborah Light.

Erbyn hyn mae Groundwork Pro wedi cyflawni rhaglen beilot lwyddiannus o chwe mis, diolch i arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru a chefnogaeth gan ganolfannau a sefydliadau ledled de Cymru. Rydym nawr am gynnig rhaglen hyfforddi a datblygu blwyddyn o hyd. Bydd y rhaglen, a fydd yn para o Fedi 2017 tan Orffennaf 2018, yn cynnwys:

  • Pro Class – tri dosbarth safon proffesiynol yr wythnos, am dri thymor o ddeg wythnos yr un. Fe’u cynhelir yn Rubicon a’r Tŷ Dawns gan fwyaf, a’u dysgu gan athrawon o’r radd flaenaf. £10 yr wythnos neu £4 am ddosbarth ‘galw mewn’.
  • Digwyddiadau Groundhub – deg ohonynt yn ystod y flwyddyn, gyda gweithdai, seminarau a sesiynau rhwydweithio i ddatblygu sgiliau, enhangu gorwelion artistig ac ennyn cydweithio.
  • Groundspace – wedi un o’r dosbarthiadau bydd y drws ar agor i bawb er mwyn datblygu ymarfer personol a chyfnewid sgiliau a syniadau. Lle i fforio ac adfywio.
  • Cynigion tocynnau – cadwch lygad ar ein tudalen Facebook ar gyfer cynigion gan ganolfannau yng Nghaerdydd

Mae’r rhaglen hon hefyd yn cael ei chefnogi gan gronfa gyllid sydd ar gael er mwyn helpu gyda treuliau megis costau teithio, costau llety sylfaenol ar gyfer ymarferwyr sydd wedi’u lleoli y tu allan i Gaerdydd, costau gofal plant a hefyd er mwyn hyrwyddo hygyrchedd i artistiaid anabl. Mae’r fenter newydd hon yn ein cyffroi yn arw a gobeithiwn mai dyma fan cychwyn  rhywbeth gwych yn y sector ddawns yn Nghaerdydd a hefyd yng Nghymru.

Ein Cenhadaeth

Anela Groundwork Pro i faethu dawnswyr annibynnol; i gynnal ac ysgogi eu sgiliau a chyfoethogi eu creadigrwydd. Darparwm ofod a chyfleoedd er mwyn i artistiaid allu cysylltu, rhannu ac ymestyn eu gwaith a’u rhwydweithiau. Ein nod yw i greu amglylchedd lle gall artistiaid unigol ddatblygu a lle gall cymuned ddawns fywiog flodeuo.

Bydd Groundwork Pro yn darparu cyfleoedd datblygu o safon uchel a chyfarfodydd artistig ar gyfer artistiaid o safon broffesiynol. Bydd hyn yn cynnwys gwersi ar lefel broffesiynnol, gweithdai, cyfleoedd i drafod a rhannu gwaith neu syniadau ynghyd â chyfleoedd sgwrsio a rhwydweithio.

Hoffai Groundwork Pro ymestyn diolch o waelod calon i’r rhai a gefnogodd y rhaglen beilot yma. Cyngor Celfyddydau Cymru, Creu Cymru, Coreo Cymru, Chapter, Proper Design, Rubicon, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Met Caerdydd, Theatr Genedlaethol Cymru, Prifysgol De Cymru, Gŵyl Ddawns Caerdydd a Tŷ Cerdd.

Latest from the blog

The Welsh Takeover of Independent Dance – What is community?

From the 16th to the 20th September Groundwork took over at I.D. A forerunner of Groundwork and one of a handful of organisations who’ve inspired us with their programming, innovation and artist led model for supporting the professional development of dance artists, I.D is a natural partner for this year’s program. We teamed up with…

Dance Writing?

Do you like writing? Do you like watching dance? Groundwork and Cardiff Dance Festival are offering two aspiring dance writers a festival pass in exchange for blogging about shows and workshops.  You will have access to all shows and discussion events for free, and access to our workshops at our Bursary rate of just £10. In…

The River – Our Fluid Bodies led by Simon Whitehead

A two day workshop which we held in partnership with Dawns i Bawb in Caernarfon, North Wales. The River, our fluid bodies was a 2-day movement workshop that took its motivation from Caernarfon’s two rivers; a place of confluence, a place shaped by the movements and boundaries of water and the possibilities of fluidity- of…

Artists surgery with Zosia Jo – Friday 11th October

After class with Ben McEwen at Chapter, Cardiff Please note, there will be no artists Surgery in September, but on 11th October, Zosia Jo will be available after class at Chapter. Do you have a question about our program? Do you want to have an informal chat about what we offer or how you can…

Artist Surgery Friday 12 July

Zosia Jo will be on available on Friday July 12th, 11am – 1.30pm, after class with Laila Diallo. Do you have a question about our program? Do you want to have an informal chat about what we offer or how you can benefit? Or would you like advice on funding, management or artist development issues?…

LAB Sharing at NDCWales

Week one – Friday 28th June at 3.00pm
Week two – Friday 5th July at 3.00pm.

Read more